PL EN


2013 | 14 | 11-26
Article title

Przewagi konkurencyjne korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących - fakty a paradygmat OLI.

Authors
Content
Title variants
EN
Competitive advantages of international corporations from the rising markets – OLI framework vs facts.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyraźny wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących w gospodarce światowej w XXI wieku staje się wyzwaniem nie tylko dla firm z obszaru Triady, ale także dla badaczy biznesu międzynarodowego. Okazuje się bowiem, iż teorie wyjaśniające zachowania korporacji ze Starego Świata nie sprawdzają się w pełni w nowej sytuacji. Artykuł ten przedstawia więc dysonans między eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej (paradygmatem OLI) a rzeczywistą ekspansją zagranicznych inwestycji bezpośrednich z rynków wschodzących. Celem pracy jest ukazanie głównych propozycji rozwiązania tej kwestii: od całkowitego odrzucenia paradygmatu (i poszukiwania nowych teorii), przez adaptację OLI, do pełnego zawierzenia paradygmatowi. Spośród tych trzech podejść najbardziej owocna wydaje się opcja adaptacji paradygmatu. Idea, iż firmy z rynków wschodzących mogą posiadać inne wewnętrzne przewagi konkurencyjne niż korporacje z Triady, staje się tym bardziej prawdopodobna, jeśli przyjąć, że owe przewagi są pochodną korzyści kraju macierzystego nie w pełni dostępnych dla firm zagranicznych.
EN
A clear rise of transnational enterprises from emerging markets in the global economy in the 21st century represents a challenge not only to old multinationals from the West, but also to researchers in international businesses. In fact, established theories well suited for Western multinationals seem insuffi cient in the new situation. Therefore, the paper shows a dissonance between the eclectic paradigm (the OLI framework) and the actual expansion of the foreign direct investment from emerging markets. The goal of the paper is to present the main propositions in the literature concerning the issue: total rejection of the paradigm (and search for a new theory), modifi cation of the OLI, and full acceptance of the actual OLI predictions. Among the three approaches, the most fruitful one seems to be the proposal of modifi cations to the OLI. The idea of fi rm-specifi c advantages typical for companies from emerging markets seems quite probable if we accept that they are derived from location advantages of the home country which are not fully available to all companies operating there.
Year
Issue
14
Pages
11-26
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e05e214-6251-4dcd-88bd-55478ab6fede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.