PL EN


2015 | 2(15) | 3
Article title

Wstęp - Teresa Hernik

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szanowni Państwo, Numer 15. naszego Kwartalnika podejmuje niezwykle istotne kwestie związane z pracą i zatrudnieniem osób z niepełnoprawnością, które stają się tematem przewodnim tego wydania. Kwestie te zostały obszernie zaprezentowane w Raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, który przetłumaczono i opublikowano ze względu na jego istotną wartość merytoryczną i porównawczą w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na różnych rynkach pracy. Ta część Raportu stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień makroekonomicznych związanych z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych, w szczególności odnosząc ją do wskaźników dobrobytu społecznego i indywidualnego w wielu państwach świata. Raport wskazuje istotne bariery wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, które uzależnione są od wielu kwestii socjo-psychologicznych, ekonomicznych i prawnych, w tym od funkcjonujących w poszczególnych społeczeństwach systemów aksjonormatywnych. Jednocześnie podaje różne przykłady rozwiązywania problemów wykluczania osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy, a także określa wskazówki i rekomendacje odnoszące się do poprawy ich sytuacji. Kwestie związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych stanowią również istotny fragment wywiadu udzielonego naszemu czasopismu przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pana Jarosława Dudę. Szczególnie ważne wydaje się być zwrócenie uwagi przez Pana Ministra na rozwój usługi asystencji osoby niepełnosprawnej, która jest często niezbędna dla samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Istotne jest też podkreślenie roli organizacji pozarządowych jako cennego partnera w kreowaniu rozwiązań i realizacji konkretnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie na łamach naszego kwartalnika przedstawialiśmy osiągnięcia organizacji pozarządowych na polu kreowania rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym numerze jedna z nich dzieli się z nami efektami realizacji projektu „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących”. W bieżącym numerze znajdą także Państwo szereg interesujących i ważnych z punktu widzenia problemów osób niepełnosprawnych artykułów, między innymi dotyczących samooceny osób niepełnosprawnych, a także funkcjonowania zawodu Trenera Pracy jako skutecznej metody aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Z życzeniami interesującej lektury, Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika
Keywords
PL
Wstęp  
Year
Issue
Pages
3
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e15fcbd-6970-4441-a3c9-a01e7d55b4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.