Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(15) | 3

Article title

Wstęp - Teresa Hernik

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Szanowni Państwo, Numer 15. naszego Kwartalnika podejmuje niezwykle istotne kwestie związane z pracą i zatrudnieniem osób z niepełnoprawnością, które stają się tematem przewodnim tego wydania. Kwestie te zostały obszernie zaprezentowane w Raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, który przetłumaczono i opublikowano ze względu na jego istotną wartość merytoryczną i porównawczą w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na różnych rynkach pracy. Ta część Raportu stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień makroekonomicznych związanych z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych, w szczególności odnosząc ją do wskaźników dobrobytu społecznego i indywidualnego w wielu państwach świata. Raport wskazuje istotne bariery wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, które uzależnione są od wielu kwestii socjo-psychologicznych, ekonomicznych i prawnych, w tym od funkcjonujących w poszczególnych społeczeństwach systemów aksjonormatywnych. Jednocześnie podaje różne przykłady rozwiązywania problemów wykluczania osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy, a także określa wskazówki i rekomendacje odnoszące się do poprawy ich sytuacji. Kwestie związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych stanowią również istotny fragment wywiadu udzielonego naszemu czasopismu przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pana Jarosława Dudę. Szczególnie ważne wydaje się być zwrócenie uwagi przez Pana Ministra na rozwój usługi asystencji osoby niepełnosprawnej, która jest często niezbędna dla samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Istotne jest też podkreślenie roli organizacji pozarządowych jako cennego partnera w kreowaniu rozwiązań i realizacji konkretnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie na łamach naszego kwartalnika przedstawialiśmy osiągnięcia organizacji pozarządowych na polu kreowania rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym numerze jedna z nich dzieli się z nami efektami realizacji projektu „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących”. W bieżącym numerze znajdą także Państwo szereg interesujących i ważnych z punktu widzenia problemów osób niepełnosprawnych artykułów, między innymi dotyczących samooceny osób niepełnosprawnych, a także funkcjonowania zawodu Trenera Pracy jako skutecznej metody aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Z życzeniami interesującej lektury, Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

Keywords

PL
Wstęp  

Year

Issue

Pages

3

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e15fcbd-6970-4441-a3c9-a01e7d55b4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.