PL EN


2016 | 10 | 381-393
Article title

Recenzja - Bogumił Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Von Boroviecky, Radzymin 2014, ss. 415

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
10
Pages
381-393
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bator W., Der polnische Nationalismus in Bogumił Grotts Geschichtsforschung, „Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte” 2014, nr 3/4, s. 329-335.
 • „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 2015, s. 1117-1118/
 • Łętocha R. (red.), Bibliografia publikacji prof. dra hab. Bogumiła Grotta za lata 1964-2008, [w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, Kraków 2010, s. 13-30.
 • http://www.grott.info.
 • Grott B. (red.), Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, Kraków 2006, ss. 424.
 • Grott B. (red.), Różne oblicza nacjonalizmów: polityka-religia-etos, Kraków 2010, ss. 613.
 • Grott B., Grott O. (red.), Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno-religioznawcza, Kraków 2012, ss. 595.
 • Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
 • Pomorski J., Historia teoretyczna wobec historii klasycznej, [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Poznań 6-9 IX 1984, cz. I, Wrocław 1986.
 • Terej J. J., Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1971.
 • Trzaska-Chrząszczewski A., Przypływy i odpływy demokracji, Warszawa 1939.
 • Kornat M., Teoria „rewolucji antyliberalnej”. W kręgu interpretacji totalitaryzmu w polskiej myśli politycznej (1918-1939), „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 2011, t. XXXIII: Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu.
 • Wasiutyński W., Micewskiego szkice węglem, „Polemiki” 1966, z. 5.
 • Łempicki Z., Oblicze duchowe XIX w., Warszawa 1933.
 • Grott B., Funkcja wiedzy religioznawczej w badaniach politologicznych. Rozważania w kontekście wybranych doktryn nacjonalistycznych, [w:] Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, Grott B., Grott O. (red.), Warszawa 2015, s. 9-34.
 • Trevor-Roper H. R., Zjawisko faszyzmu, [w:] Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków, Borejsza J. W. (wyb.), Warszawa 1979.
 • Majchrowski J., Geneza politycznych ugrupowań katolickich – Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 1984.
 • Terej J. J., Organizacje i środowiska młodzieży związanej z czołowymi ugrupowaniami obozu narodowego w latach 1939-1945, „Dzieje Najnowsze” 1969, z. 4, s. 39-40.
 • Auerbach H., Nationalksozialismus vor Hitler, [w:] Der Nationalsizialismus. Studien zur Ideologie und Herschaft , Benz W., Buchheim H., Mommsen H. (red.), Frankfurt am Main 1993.
 • Reimer J. L., Ein pangermanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der gegenwärtigen wissenschftlichen Rassenbetrachtung für unsere politischen religiösen Probleme, Berlin 1905.
 • Poradowski M., Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Wrocław 1992.
 • Bonus A., Zur germanisierung des Christentums, Jena 1990.
 • Halban L., Religia w III Rzeszy, Lwów 1936.
 • Amm B., Die Ludendorff Bewegung: vom nationalistischen KampÖ und zur völkischen Weltanschaungssekte, Hamburg 2006.
 • Stachniuk J., Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnętrznego Polski, Warszawa 1939 [Wrocław 1990].
 • Doboszyński A., Gospodarka narodowa, Warszawa 1934.
 • Zaleski W., Polska bez proletariatu, Warszawa 1937.
 • Piwowarczyk J., Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad, Kraków 1932.
 • Drużbacka A. D., Moralne oblicze kwestii żydowskiej w światłe nauki św. Tomasza z Akwinu, Katowice 1937.
 • Rauschning H., Rewolucja nihilizmu, Warszawa 1939.
 • Giertych J., Nacjonalizm chrześcijański, Stuttgart 1948 [Poznań 1998].
 • Suchodolski B., Stanisław Brzozowski – rozwój ideologii, Warszawa 1933, s. 200-223.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
 • Skoczyński J., Neognoza polska, Kraków 2004.
 • Doncow D., Nacjonalizm, Kraków 2008.
 • Witowski A. (J. Mosdorf), Romantyzm kopca termitów, „Prosto z mostu” 1935, nr 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e1a56a9-aa69-4c46-a034-bd6ff71dceb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.