Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 29-42

Article title

Intergenerational Management Practices in the Employee Recruitment and Selection Process

Content

Title variants

PL
Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wobec zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, w tym starzenia się ludności oraz powszechnego wchodzenia na rynek pracy pokolenia Y, zarządzanie międzypokoleniowe nabiera na znaczeniu. Obecnie na rynku pracy funkcjonują cztery generacje: weterani, baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y i jego następcy. Mają one różne systemy wartości i oczekiwań, postawy w pracy oraz preferencje. Uwzględniając te aspekty, współczesne organizacje powinny przeanalizować politykę i strategię zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz stosowane w poszczególnych jego obszarach instrumenty. Celem artykułu jest analiza praktyk rekrutacji, jednej z ważnych subfunkcji ZZL w świetle zarządzania pokoleniami. Została ona wykonana w powiązaniu z selekcją, komunikacją wewnętrzną i kreowaniem wizerunku pracodawcy z wyboru.
EN
In view of changes in the business environment, including the aging of the population and the overall entering into the labor market of Generation Y, intergenerational management is gaining in importance. Currently, there are four generations on the labor market: Veterans, Baby Boomers, Generation X, and Generation Y and its successors. They have diverse value systems, expectations, work attitudes, and preferences. Bearing these aspects in mind, the contemporary organization should analyze its Human Resource Management (HRM) policy and strategy as well as instruments implemented in its various areas. The purpose of this article is to analyze recruitment practices—one of the important subfunctions of HRM—in terms of managing generations. This analysis was performed in conjunction with selection, internal communications, and spontaneous employer branding.

Year

Pages

29-42

Physical description

Document type

article

Dates

published
2014-10-15

Contributors

 • University of Lodz, Łódź, Poland
 • I. Kołodziejczyk-Olczak, University of Lodz, Łódź, Poland

References

 • Armstrong M (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Warszawa, Difin.
 • Compton R., Morrissey W., Nankervis A. (2009), Effective recruitment and selection practices, Australia, CCH Wolters Kluwer.
 • Digital differences (2012), http://www.pewinternet.org
 • How to Recruit and Retain Employees from Different Generations, dostęp październik 2012, http://www.naylornetwork.com/neh-nwl/articles/index-v3.asp?aid=194816&issueID=26730
 • Jamka B (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Difin.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zaangażowania pracowników w różnym wieku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (w druku), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Meister J.C.,Willyerd K. (2010), The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow’s Employees Today, HarperCollins.
 • Millennials in Adulthood. Detached from Institutions. Networked with Friend, dostęp 7 marca 2014, http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strack R., Caye J-M., von der Linden C., Haen P., Abramo F. (2013), Creating People Advantage 2013. Lifting HR Practices to the Next Level, OCTOBER 30.
 • https://www.bcgperspectives.com/content/articles/human_resources_organization_design_creating_people_advantage_2013/
 • The Top Workplace Trends According to HR Professionals, SHRM Workplace Forecast, Alexandria USA, dostęp maj 2013, http://www.shrm.org/research/futureworkplacetrends/documents/13-0146%20workplace_forecast_full_fnl.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e22944e-9a16-4637-ad9e-988a425df926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.