Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

STRATEGIE OSZCZĘDNOŚCIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Content

Title variants

EN
POLISH HOUSEHOLDS’ SAVING STRATEGIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji typów strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych. Klasyfikację przeprowadzono z wykorzystaniem metody analizy skupień na podstawie portfolio oszczędnościowego gospodarstw domowych. Wyodrębniono sześć typów strategii: niskiego ryzyka, konserwatywną, wybitnie bierną, wybitnie konserwatywną, dywersyfikacji, agresywną.
EN
The article presents the results of households’ saving strategies types classification. A cluster analysis method, based on households’ saving portfolio, was used for classification. Six types of strategies were distinguished: low risk, conservative, very passive, very conservative, diversification and aggressive.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Diagnoza społeczna, raporty. 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. www.diagnoza.com [dostęp:
 • 2.01.2012].
 • Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com [dostęp: 2.01.2012].
 • Fatuła D., 2010. Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym. Wyd. UE,
 • Kraków.
 • Gunnarsson J., Wahlund R., 1997. Household financial strategies in Sweden: An exploratory
 • study. J. Econ. Psychol. 18, 2-3.
 • Poczta-Wajda A., 2010. Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Cz. 1. Wyd. UE, Poznań.
 • Sagan A., 2010. Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku. Materiały szkoleniowe
 • StatSoft w ramach kursu obsługi programu Statistica. Kraków, 4-5 marca 2010.
 • Smyczek S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Wyd. AE, Katowice.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z
 • medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e26e175-0918-4605-90da-88f22ea65c60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.