PL EN


2017 | 8 | 3 | 239-244
Article title

Społeczna rola mediów w szkole

Content
Title variants
EN
The Social Role of the Media at School
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dzięki rewolucji cyfrowej świat, który znamy, zmienia się w niewyobrażalnym tempie. To, co 10 lat temu uważaliśmy za szczyt nowych technologii, dzisiaj odchodzi w zapomnienie zastę-powane czymś jeszcze nowocześniejszym. Szkoły coraz częściej są bardzo dobrze zaopatrzone w nowe technologie, tablety dla uczniów, tablice interaktywne dla nauczycieli, internet bezprzewodowy na szkolnych i uniwersyteckich korytarzach staje się normą. Media towarzyszą uczniom i nauczycielom zarówno jako środki dydaktyczne, jak i urządzenia prywatne. Jednocześnie badacze wciąż zwracają uwagę na szczególne znaczenie zaangażowania społecznego i przygotowania młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie. Pedagogika medialna staje się niezbędna w procesie wyposażania uczniów i nauczycieli w kompetencje medialne, aby nowe technologie stały się narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa.
EN
Thanks to the digital revolution, the world we know changes in Unimaginable tempo. This is what we thought 10 years ago to be the new peak Technology, today goes into oblivion replaced by something else more modern. Schools are increasingly well stocked with New technologies, tablets for students, interactive whiteboards for Teachers, Wireless Internet at school and university Corridors become the norm. The media accompanies students and teachers Both as teaching aids and as private devices. At the same time, researchers are still paying special attention Social involvement and youth preparation for functioning in society. Media pedagogy becomes indispensable in the process Equip students and teachers with media competence to make new ones Technologies have become a tool for building conscious society.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
239-244
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Bartosiewicz, M., Gulińska, H. (2015). Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii. W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji (s. 289–305). Toruń: Wyd. UMK.
 • Castells, M. (2003). Galaktyka interentu. Poznań: Rebis.
 • Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Difin.
 • IBE (2013). Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów. Wyniki Międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych. Warszawa: ICILS.
 • Kamińska, A. (2015). Czy nowe technologie w szkole zastąpią metody tradycyjne? W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji (s. 153–165). Toruń: Wyd. UMK.
 • Kandzia, J. (2012). Internet w życiu młodego pokolenia – dobrodziejstwo czy zagrożenie. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja (s. 298–316). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Kromolnicka, B. (2006). Działalność Koła Wolontariatu Studenckiego na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. W: W służbie dziecku (s. 160–185).
 • Miąso, J. (2015). Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (13), 47–54.
 • Nowicka, E. (2015). Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym. W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji (s. 475–486). Toruń: Wyd. UMK.
 • Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: PWN.
 • Potyrała, K., Michniewska, A. (2015). Wpływ mediów na transformacje społeczne. W: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red), Człowiek – media – edukacja (s. 285–293). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls.
 • Siemieniecki, B., Lewowicki, T. (red.) (2012). Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Skibińska, M. (2015). Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji (s. 49–67). Toruń: Wyd. UMK.
 • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Wasylewicz, M. (2012). Komunikowanie się pokolenia sieci- szansą czy zagrożeniem relacji interpersonalnych. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja (s. 117–136). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e30e934-408a-4fa7-ad8d-d34353344b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.