PL EN


2017 | 491 | 75-85
Article title

Prekursorski wkład Kennetha E. Bouldinga w powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ dorobku K.E. Bouldinga na powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wpływ ten można dostrzec na pięciu głównych płaszczyznach: wkładu w ogólną teorię systemów; koncepcji totalnego systemu światowego; podkreślenia ewolucyjnego charakteru rozwoju gospodarczego; podkreślenia psychologicznych i społecznych aspektów przemian cywilizacyjnych; koncepcji gospodarki „statku kosmicznego Ziemia”. W pierwszym przypadku Boulding cieszy się uznaniem jako prekursor tego podejścia. W drugim jest twórcą modelu gospodarki światowej, uznanego w sustainable development, ale też w modelowaniu globalnym i badaniach z zakresu współczesnej globalizacji. Wkład Bouldinga w rozwój ekonomii ewolucyjnej nie jest kwestionowany. Akcentowanie aspektów psychologicznych i osobowościowych oraz badań w zakresie nowej koncepcji człowieka nabiera znaczenia właśnie w ramach tej ekonomii, a także ekonomii behawioralnej. Natomiast model gospodarki „statku kosmicznego Ziemia” jest ideowym sednem sustainable development.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e314b28-0421-454b-a019-0779f7f54e48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.