PL EN


2016 | 1-2 | 57-72
Article title

Mahan atman, czyli zapomniany poziom wyższej świadomości jogicznej w naukach przedklasycznej sankhji i jogi

Content
Title variants
EN
Mahān ātman: the Forgotten Level of Higher Yogic Consciousness in the Teachings of the Pre-classical Sāṃkhya and Yoga
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The epistemology of the pre-classical Sāṃkhya and Yoga from the Upaniṣads and the Mokṣadharma presents two supplementary levels of consciousness: mahān ātman (or budhyamāna) and brahman, sometimes called the 26th, buddha or Viṣṇu/Śiva. Although the mahān ātman (and the budhyamāna) disappeared in classical teachings, in the upaniṣadic period it had functioned as very important level of yogic consciousness. It was a dyke between the empirical I (the citta or the liṅga) and the pure consciousness of the ātman. The classical Sāṃkhya has joined the 26th level and the mahān ātman in the puruṣa as 25th state, although the Patañjali’s Yoga seems to keep the pre-classical budhyamāna (the mahān ātman) in the notion and in the soteriological function of Īśvara.
Year
Issue
1-2
Pages
57-72
Physical description
Contributors
References
 • Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana, przeł. Joanna Sachse, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Bhattacharya Kamaleswar, L’Ātman-Brahman dans le Bouddhisme ancien, „L’École française d’Extrême-Orient” 1973, t. XC, Paris.
 • Biardeau Madeleine, L’Hinduisme. Antropologie d’une civilisation, Flammarion, Paris 1995.
 • Biardeau Madeleine, Le Mahābhārata. Un récit fondateur du brahmanisme et son interprétation, t. 1, Seuil, Paris 2002.
 • Budziszewska Nina, The Ideal Man in the Mahābhārata. The Consciousness of the “Budhyamāna” on one’s Way to Salvation, „Zograph Readings”, nr XXXV (w druku).
 • Budziszewska Nina, Procesy kreacyjne według Mokszadharmy, „Studia Indologiczne” 2011, nr 18, s. 5–45.
 • Van Buitenen Johannes A.B., The Large Ātman, „History of Religions” 1964, t. 4, nr 1, s. 103–114.
 • Buttex Martine, Les 108 Upanishads, Dervy, Paris 2012.
 • Byrski Krzysztof Maria, Manu Swajabhuwa Manusmryti, czyli traktat o zacności, Watsjajana Mallanaga, Kamasutra, czyli traktat o miłowaniu, PWN, Warszawa 1995.
 • Cyboran Leon, Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja, czyli komentarz do Jogasutr przypisywany Wjasie, PWN, Warszawa 1986.
 • Czerniak-Drożdżowicz Marzenna, Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność. Część I, WUJ, Kraków 2008.
 • Dasgupta Surendranath, A History of Indian Philosophy, t. 1, Cambridge 1922.
 • Deussen Paul, Sechzig Upanishads des Veda, Brockhaus, Leipzig 1921.
 • Dhavamony Mariasusai, Classical Hinduism, Universit Gregoriana Editrice, Roma 1982.
 • Egderton Franklin, The Meaning of Sankhya and Yoga, „American Journal of Philology” 1924, nr 45/1, s. 1–46.
 • Falk Maryla, Nāma-Rūpa and Dharma-Rūpa: Origins and Aspects of an Ancient Indian Conception, Fremont California, 2006.
 • Feuerstein Georg, The Philosophy of Classical Yoga, Inner Traditions, Vermont 1996.
 • Gawroński Andrzej, Podręcznik sanskrytu, Dialog, Warszawa 2004.
 • Gopal Lallanji, Retrieving Sāṁkhya history: an ascent from dawn to meridian (Contemporary researches in Hindu philosophy & religion), D.K. Printworld Ltd., London 2000.
 • Goudriaan Teun, The Stages of Awakening in the Svacchanda-Tantra, w: Teun Goudriaan (red.) Ritual and Speculation in Early Tantrism: Studies in Honor of André Padoux, State University of New York Press, New York 1992, s. 139–147.
 • Jakubczak Marzenna, Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999.
 • Johnston Edward H., Early Sāṁkhya. An Essay on its Historical Development according to the Texts, Motilal Banarsidass, Delhi 1937.
 • Jurewicz Joanna, Atman jako „Się” brahmana (Próba interpretacji), „Acta Universtitatis Wratislaviensis” 1993, nr 17 (1523), Wrocław, s. 53–59.
 • Kudelska Marta, Upaniszady, WUJ, Kraków 2004.
 • Kudelska Marta, Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach, WUJ, Kraków 2009.
 • Larson Gerald J., Classical Sāmkhya: an interpretation of its history and meaning, Motilal Banarsidass, Delhi 1979.
 • Müller Max, The Upanishads, part 2 of 2. Katha Upanishad. Mundaka Upanishad. Taittiriya Upanishad. Brhadaranyaka Upanishad. Svetasvatara Upanishad. Prasña Upanishad. Maitrayani Upanishad, w: Max Müller (red.) The Sacred Books of the East, Oxford University Press, Oxford 1884.
 • Radhakrishnan Sarvepalli, The Principal Upaniṣads, Indus / Harper Collins India, Noida 2011.
 • Rao Ramakrishna K.B., Theism of Pre-Classical Sāṁkhya, Prasaranga, Mysore 1966.
 • Szczurek Przemysław, Juggling with Ātman. Remarks on the Bhagavad-gītā 6.5-6, „Rocznik Orientalistyczny” 2007, nr LX, s. 212–238.
 • Welden Ellwood A., The Samkhya Teachings in the “Maitri Upanisad”, „The American Journal of Philology” 1914, nr 35.1, s. 32–51.
 • Whicher Ian, The Integrity of the Yoga Darśana: a Reconsideration of Classic Yoga, StateUniversity of New York Press, New York 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e368fb5-00d5-470f-9534-13a0661fe668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.