Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

CZYNNIK LUDZKI A WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006

Content

Title variants

EN
SOCIAL CAPITAL AND USE OF FUNDS UNDER THE INTEGRATED REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME 2004-2006

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono analizę wykorzystania środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004--2006 w odniesieniu do poziomu kapitału społecznego w gminach wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. W toku badań wyznaczono syntetyczny wskaźnik poziomu kapitału społecznego metodą Perkala oraz oceniono zależność omawianego wskaźnika z wielkością wykorzystanych środków z użyciem diagramu korelacji.
EN
The paper presents a preliminary analysis of the use of funds under the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006 in relation to the level of social capital in rural communities and urban and rural areas. The analysis determined the synthetic indicator of social capital by Perkala and examined the dependence of this ratio on the size used in correlation with the diagram.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

References

 • Chojnicki Z., Czyż T., 1991: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn KPZK PAN 153.
 • Coleman J., 1988. The Social Capital in the creation of Human Capital. Am. J. Soc. 94, 95-120.
 • Ehrenberg R.G., Smith R.S., 1997, Modern Labor Economics. HarperCollins, New York.
 • Giorgas D., 2000. Comunity formation and spacial capital In Australia. Paper delived to the 7th Australian Institute of Family Studies Conference, Sydney Convention and Exhibition Centre, Darling Harbour, Sydney, 3.
 • Kożuch B., 2000. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Rosner A., Stanny M., 2007, Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A. Rosner. IRWiR PAN,Warszawa, 27-46.
 • Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiające ogólne przepisy w sprawie funduszy regionalnych. 1999. Dz. Urz. WE 161 z 26.06.1999.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. 2001. OECD, Paris.
 • Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a różnicowanie dynamiki przemian. 2005. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e3d801f-f6b6-4adb-a924-47df8f9a3bbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.