Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(64) | 211–226

Article title

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dziennikarza za opublikowanie informacji o karalności osoby publicznej mimo faktu zatarcia tej karalności

Content

Title variants

EN
Legal responsibility of a journalist for publishing information about the criminal record of a public person despite the expungement of the record

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the opinion of the author, expungement of a criminal record neither repels the conviction, nor it constitutes an equivalent of an acquittal, or it completely restores the state existing before the conviction. Despite this fact, in some situations the fact of having previously committed a crime may be taken into account. A person who publicly raises his objection against a person discharging a public function does not commit a crime provided that is the objection is true and serves to protect a socially justified interest. On the other hand, providing selective information about a conviction of a public person without simultaneous information about the expungement contradicts the principles of journalistic integrity and form a basis for a civil liability for infringement of personal rights.

Year

Issue

Pages

211–226

Physical description

Contributors

 • Radca prawny, ekspert ds. legislacji BAS, joanna.karolczak@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5421-4683

References

 • 1. Błaszczyk M. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
 • 2. Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, 2013, LEX.
 • 3. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2004.
 • 4. Kosmaty P., Zatarcie skazania a wolność wypowiedzi, www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/
 • 3122499984-Piotr-Kosmaty.
 • 5. Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, 2007, LEX.
 • 6. Papierkowski Z., Rehabilitacja, zatarcie skazania a zniesławienie, „Głos Sądownictwa” 1934.
 • 7. Pawlik R., Ewolucja instytucji zatarcia skazania w polskim prawie karnym z perspektywy european criminal records information system – zagadnienia wybrane, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, t. XI, nr 1.
 • 8. Piekarski M., Ochrona czci osób zrehabilitowanych, „Państwo i Prawo” 1948, nr 11.
 • 9. Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, 2008, LEX.
 • 10. Stefańska B.J., Glosa do wyroku SN z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.
 • 11. Stefańska B.J., Skutki zatarcia skazania, https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/b26ffd0ce2b5b470aa577a03409f7884.doc.
 • 12. Stefańska B.J., Ujawnienie zatartego skazania a przestępstwo zniesławienia [w:] Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, red. M. Mozgawa, 2013, LEX.
 • 13. Szczechowicz J., Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych, http://uwm.edu.pl/mk.k.s/wp-content/uploads/12-szczechowicz.pdf.
 • 14. Wilk L. [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. 1, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2004.
 • 15. Wojciechowski J., Kodeks karny z krótkim komentarzem praktycznym, Skierniewice 1992.
 • 16. Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. II, Kraków 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e46b9b0-8c8e-41d6-b4a7-fb74d1f70f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.