PL EN


2014 | 1 | 30-46
Article title

Questing jako innowacja w turystyce kulturowej

Content
Title variants
EN
Questing as an innovation in cultural tourism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Questing as a form of exploring and a regional education supporting solution has been introduced for the first time in 1990s, in the United States of America. In Poland, questing and quest trails are a relatively new option. They are being developed on a large scale since 2011, that is when a unique project was carried out for Świętokrzyskie Voivodeship. The project concerned a touristic product called “Bałtów – Polish capital of questing”. The aim of this article is to present questing as a solution for Polish cultural tourism, which is innovative, yet based on the cultural heritage of the given areas. The article reviews the theoretical assumptions of questing, which were developed by Delia Clark and Steven Glazer, the initiators of questing in the USA. Creation of about 200 either cultural or historical quest trails in Poland is a great example of an intersectoral cooperation on a local level, which aims to popularize the cultural heritage and make it more accessible, knowing how crucial is its role in the development of cultural tourism.
PL
Questing jako forma zwiedzania oraz metoda w edukacji regionalnej został zastosowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. XX w. W Polsce questing i szlaki questingowe są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Na szerszą skalę opracowywane są od 2011 r., kiedy zrealizowano projekt unikatowego produktu turystycznego w województwie świętokrzyskim pt. „Bałtów – polska stolica questingu”. Celem artykułu jest przedstawienie questingu jako innowacyjnego rozwiązania dla turystyki kulturowej w Polsce, tworzonego w oparciu o dziedzictwo kulturowe, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. W formie przeglądowej odwołano się do teoretycznych założeń dotyczących questingu opracowanych przez Delię Clark i Stevena Glazera, inicjatorów rozwoju questingu i tworzenia szlaków questingowych w Stanach Zjednoczonych. Powstanie kulturowych i historycznych szlaków questingowych w Polsce, których obecnie jest ok. 200, stanowi dobry przykład wielostronnej współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, tak istotnego dla rozwoju turystyki kulturowej.
Year
Issue
1
Pages
30-46
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e4b36c4-0833-438f-b3d5-1e232aee4411
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.