Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 115-126

Article title

Warsaw Rebuilt: Incorporating Affordable Housing by Design

Authors

Title variants

PL
Warszawa odbudowana: zapewnienie dostępnego finansowo mieszkalnictwa przez projektowanie przestrzeni publicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
There is little credible argument against the need for affordable housing throughout the world. In many countries, the poor struggle to find structurally sound housing that is safe, affordable and in a desirable location. Those countries that seek to build affordable housing struggle with forced integration of existing neighborhoods, struggle against preexisting social structures that are not supportive of the poor, and struggle against established cultural traditions that resist the changes that are required to expand affordable housing. However, when a society has the opportunity to build a new city, will affordable housing be incorporated in the design? Will the redesign of this new city create the same wealth segregation, economic structures, and preexisting conditions that ultimately lead to the need for affordable housing, or will this new city be designed to incorporate affordable housing as an integral part? This Article offers a short examination of Warsaw, Poland, a city utterly destroyed by the Germans in World War II and later occupied by the Soviet Union. Warsaw, after the fall of the Soviet Union, is quickly rebuilding and has the opportunity to design the city to incorporate affordable housing as a central and permanent part of the city and to create a mixed-income society where all residents have a place.
PL
Brak jest wiarygodnych argumentów przeciwko potrzebie inwestowania w tanie budownictwo socjalne na świecie. W wielu krajach ludność uboższa boryka się ze znalezieniem bezpiecznego mieszkania w przyzwoitej cenie w dobrej lokalizacji. Państwa, które chcą inwestować w budownictwo socjalne, walczą z narzuconą integracją funkcjonujących już osiedli, borykają się z zastałą strukturą społeczną, która jest zamknięta dla ludzi ubogich, i w końcu zmagają się też z utrwalonymi tradycjami kulturowymi, które powstrzymują zmiany konieczne dla rozwoju budownictwa socjalnego. Jednakże, kiedy społeczeństwo ma możliwość zbudowania nowego miasta od podstaw, czy uwzględni w projekcie mieszkania socjalne? Czy projekt nowego miasta wytworzy taki sam podział dóbr, takie same struktury ekonomiczne oraz dotychczasowe warunki, prowadząc do zapotrzebowania na budownictwo socjalne, czy może owo miasto będzie zakładało w swoim projekcie budownictwo socjalne? Niniejszy artykuł posługuje się przykładem Warszawy, miasta zniszczonego przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej, a potem okupowanego przez ZSRR. Warszawa po upadku Związku Radzieckiego szybko została przebudowana, a władze miały możliwość stworzenia miasta, którego częścią jest budownictwo socjalne, jako centralną i stałą część miasta, co stworzyło społeczeństwo o zróżnicowanych dochodach, gdzie każdy ma dla siebie miejsce.

Journal

Year

Volume

63

Pages

115-126

Physical description

Contributors

  • DePaul University College of Law

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e713d06-c52a-470f-b091-8d4dc8ab6b1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.