PL EN


2013 | 155 | 441-449
Article title

Metody wspierające decyzje inwestycyjne na rynku akcji w świetle teorii efektywności rynku i teorii behawioralnej

Content
Title variants
EN
The Impact of Behavioral Theory and the Theory of Market Efficiency on Selection of Tools which Support the Investment Decision on the Stock Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Allocation of capital on the stock market is a complicated process. For this reason, investors who make investment decisions, often use a various professional methods. Influence on choice of their have two theories, which are: the theory of market efficiency and behavioral theory. The aim of this article is to show the consequences which will cause the acceptance of any of the above theory, for the selection of tools support the allocation of capital.
Year
Volume
155
Pages
441-449
Physical description
Contributors
References
 • Czekaj J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. WN PWN, Warszawa 2001.
 • Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne. Zachowanie inwestorów i rynków. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • De Bond W.F.M.: A portrait of the individual investor. "European Economic Review" 1998, Vol. 42.
 • Dragota V., Mirica E.: Emergent capital markets efficiency: The case of Romania. "European Journal of Operational Research" 2004, No. 155 (2).
 • Fama E.F., French K.R.: Disagreement, tastes, and asset prices. "Journal of Financial Economics" 2007, No. 83 (3).
 • Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "The Journal of Finance" 1970.
 • Gabryś A.: Efektywność rynku kapitałowego: poszukiwania teoretyczne i obserwacje empiryczne. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2006.
 • Kahneman D., Tversky A.: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica" 1979, No. 47 (2).
 • Kristoufek L., Vosvrda M.: Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure. "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications" 2012.
 • Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania. Liber, Warszawa 1997.
 • Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004.
 • Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. Tom I. PWE, Warszawa 2001.
 • Starzeński O.: Analiza rynków finansowych. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Szyszka A.: Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (4).
 • Szyszka A.: Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Zielonka P.: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e73f4eb-1fc2-4636-88f6-09f02aa65fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.