PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 62-72
Article title

Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi

Authors
Content
Title variants
EN
Diverse nature of legal custody models in dealing with minors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na czynności realizowane przez kuratora rodzinnego w postępowaniu z nieletnimi nie można mówić o jednym, ściśle określonym modelu kurateli. Zależy on bowiem nie tylko od opisanych przepisami zadań, a także od celu danego środka oddziaływania, w ramach którego kurator realizuje te zadania. W związku z tym model kurateli w poszczególnych środkach zależy od tego, jakiego rodzaju czynności wykonywane przez kuratora mają charakter dominujący.
EN
Due to the complexity of tasks performed by a family probation officer in dealing with minors, there is no one, strictly defined model of legal custody. It depends not only on the tasks provided for by law, but also on the purpose of a given educational measure adopted by the probation officer to perform their tasks. Therefore, the model of legal custody in terms of individual measures depends on what kind of tasks fulfilled by the probation officer predominates.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Czajka Władysław, Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym, Warszawa 1979.
 • Gaberle Andrzej, Korcyl-Wolska Marianna, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002.
 • Górecki Piotr, [w:] Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, red. Piotr Górecki, Stsnisław Stachowiak, Zakamycze 2005, s. 94
 • Gromek Krystyna, Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Jarosz Ewa, Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne, [w:] Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, red. Ewa Jarosz, Ewa Wysocka, Warszawa 2006, s. 23.
 • Kalinowski Marian, Vademecum rodzinnego kuratora sądowego, Warszawa 1984.
 • Kępka Sławomir, Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna?, [w:] Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, red. Elżbieta Bielecka, Białystok 2007, s. 94.
 • Kobes Paweł, Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019.
 • Ostrowska Krystyna, Diagnoza psychologiczna i kryminologiczna – rozważania wstępne, [w:] Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii, red. Krystyna Ostrowska, Ewa Milewska, Warszawa 1986, s. 12-13.
 • Porowski Michał, Funkcje administracji penitencjarnej, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, red. Brunon Hołyst, Warszawa 1984, s. 139.
 • Szczęsny Wiesław W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii i profilaktyki, Warszawa 2003.
 • Terlecka Wanda, Co należy rozumieć pod pojęciem „profilaktyka” i „resocjalizacja”?, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły (problemy i zalecenia), red. Barbara Tomicka, Warszawa 1973, s. 13.
 • Wójcik Dobrochna, Wolność dozorowana, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, red. Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik, Warszawa 2013, s. 338-341.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e95ba6d-e08d-483f-b16a-b2e350221e6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.