PL EN


2012 | 20 | 2(76) | 49-73
Article title

TRUDNE WSPÓŁISTNIENIE – PRÓBY DIALOGU POLITYCZNEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z KUBĄ W LATACH 1961-1975

Authors
Content
Title variants
EN
Difficult Coexistence – the United States’ Attempts of Political Dialogue with Cuba from 1961 to 1975
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku urzędowania administracji prezydenta Johna F. Kennedy’ego w 1961 r. relacje amerykańsko-kubańskie postrzegane były w kontekście dynamiki zimnej wojny, programu Sojusz dla Postępu oraz stosunków z krajami Trzeciego Świata. Po kryzysie rakietowym Waszyngton starał się ustanowić modus vivendi w relacjach z rządem Fidela Castro oczekując zarazem pomocy ZSRR w powstrzymywaniu kubańskiej polityki inspirowania rewolucji w państwach latynoamerykańskich. Natomiast na początku lat 70. Stany Zjednoczone próbowały włączyć Hawanę w ramy détente między Wschodem i Zachodem i w proces poprawy stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej, co przyczyniło się jednak do wzrostu międzynarodowej pozycji Kuby i umocnienia jej sojuszu z Moskwą, jednakże między USA i Kubą ustanowione zostało trwałe, choć pełne napięć, polityczne współistnienie.
EN
Since the beginning of John F. Kennedy administration in 1961 the U.S. contacts with Cuba were perceived in the context of Cold War dynamics, the Alliance for Progress and the policy toward the Third World. After the Missile Crisis Washington drifted toward modus vivendi with the Fidel Castro government while at the same time the U.S. expected the USSR to help contain Cuban-inspired revolutions in Latin America. In the early 1990s the United States aimed to engage Havana in the East-West détente framework and in the efforts to improve relations with Latin American countries therefore significantly contributed to the growing international position of Cuba and strengthened the Soviet-Cuban alliance however leading to the permanent, but still tense, political coexistence between the U.S. and Cuba.
Year
Volume
20
Issue
Pages
49-73
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Blight James G., Brenner Philip, (2002), Sad and Luminous Days. Cuba’s Struggle with the Superpowers after the Missile Crisis, Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • Blight James G., Kornbluh Peter (red.), (1998), Politics of Illusion. The Bay of Pigs Invasion Reexamined, Lynne Rienner Publishers.
 • Bonsal Philip W., (1972), Cuba, Castro and the United States, University of Pittsburgh Press.
 • Dallek Robert, (1998), Flawed Giant. Lyndon Johnson and His Times, 1961-1973, Oxford University Press.
 • Derwich Karol, (2010), Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000, Kraków.
 • Dobrzycki Wiesław, (2002), System międzyamerykański, Warszawa.
 • Domínguez Jorge I., (1989), To Make a World Safe for Revolution. Cuba’s Foreign Policy, Harvard.
 • Freedman Lawrence, (2000), Kennedy’s Wars. Berlin, Cuba, Laos and Vietnam, New York.
 • Fursenko Aleksandr, Naftali Timothy, (1998), One Hell of a Gamble. Khrushchev, Castro and Kennedy 1958-1964, New York.
 • Gaddis John L., (2007), Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ea05f60-872d-4e27-b618-6c7c470b401e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.