PL EN


2018 | 8 | 65-78
Article title

Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki

Content
Title variants
EN
Regional economic growth and human capital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowym celem polityki spójności jest redukowanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów. Determinanty podejmowanych działań są ciągle dyskutowane i poddawane badaniom. Istotnym czynnikiem wpływającym na sukces gospodarczy jest kapitał ludzki. W artykule przeprowadzono rozważania na temat pomiaru relacji zasobów kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego w regionach. Wykorzystano dane GUS za lata 2010—2015. W badaniu, mającym na celu wskazanie zależności pomiędzy kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w regionach, zastosowano miernik kapitału ludzkiego (KL). Ustalone zależności mają charakter zmian nieliniowych.
EN
The primary objective of cohesion policy is to reduce the differences in the economic development of the regions. The determinants of taken actions are the subject of research and discussion. An important factor in economic success is human capital. The article discusses the measurement of the relations between human capital resources and economic development in regions. Data of Statistics Poland for the years 2010—2015 were used. In the study, aimed at indicating the relationship between human capital and the level of economic development in the regions, a measure of human capital (HC) was applied. The established dependencies are of a non-linear nature.
Year
Issue
8
Pages
65-78
Physical description
Dates
published
2018-08-28
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
  • Golejewska, A. (2012). Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
  • Klimczuk, A. (2009). Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym StatisticaTMPL. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  • Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, (11), 11—25.
  • Suchecki, B. (red.). (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  • Trzpiot, G. (red.). (2014). RExcel w analizie danych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  • Trzpiot, G. (2016). Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (290), s. 13—26.
  • Zakrzewska, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (32).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4eb5672b-2cbe-45cd-996f-0fc5c39c6a61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.