PL EN


2014 | 59 | 1(354) | 66-83
Article title

Kontrola zakazu łączenia stanowisk w radach nadzorczych spółek - budowanie zaufania do państwa

Content
Title variants
EN
Audit of the Ban on Combing Positions in Supervisory Boards – Building Confidence in the State
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author discusses organisational and legal aspects related to the ban on combining functions in supervisory bodies of several commercial law companies. These issues are analysed in relation to audits of compliance with the law in the field. The author presents the mutual relations between two legal acts (the so called chimney act and the anticorruption act) whose application is sometimes unclear. Later in his article, the author discusses the understanding of the notions of appointment versus designation of a candidate for a supervisory board, identifying basic differences that are of crucial importance from the perspective of compliance with the anticorruption act. Furthermore, the author discusses the consequences of breaching the provisions of the chimney act, and the issue of responsibility for decisions taken.
Year
Volume
59
Issue
Pages
66-83
Physical description
Dates
published
2014-02
Contributors
References
 • Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kiwak W. 2001. Zaufanie – dobro publiczne [w:] Zagóra-Konszta U. (red.). Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa, 113-126. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Boni M. (red.). 2009. Raport: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: KPRM.
 • Nakoneczny T. 2007. Zaufanie a rynek w społeczeństwie wielokulturowym [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 1:221. Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 • Czapiński J. 2006. „Polska – państwo bez społeczeństwa”. Nauka, 1:7. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Gagacki J. 2013. Kapitał społeczny i kultura zaufania. Ekonomia społeczna, 1:65.Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Wojciechowski M. 2012. Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej zasady zaufania jednostki do państwa. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2:9. Poznań: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu..
 • Brzezińska A.I., T. Czub. 2013. „ Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji”. Nauka 1:33.Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Walczak W. 2012. „Znaczenie zaufania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim – ujęcie wielowymiarowe”. E-mentor 5:31-39. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kuciński J. 2008. Nauka o państwie i prawie. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Szydło W. 2011. „Powołanie członka rady nadzorczej spółki do rady innego podmiotu”. Kontrola Państwowa 5: 119.
 • Postuła I. 2010. Model regulacyjny powoływania i wynagradzania członków organów spółek Skarbu Państwa jako element corporate governance [w:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku, 152,157-158. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • Wierzbica A. 2012. Analiza obowiązujących przepisów antykorupcyjnych z wykazaniem ich mankamentów prawnych. [w:] Kosiński J., K. Krak, A Koman (red.). Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, I: 211-212. Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Walczak W. 2013. „Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem samorządów – studium przypadku”. Przegląd Corporate Governance 1:76-93. Warszawa: Polski Instytut Dyrektorów.
 • Walczak W. 2012. „ Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego”. Współczesne Zarządzanie 3:191-200. Kraków: Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 • Lichtarski J. 2010. „O funkcji kontroli zewnętrznej realizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle nauk o zarządzaniu”. Kontrola Państwowa 1(spec.): 76.
 • Hauser R. 2010. „Znaczenie instytucji kontrolnych dla praworządnego funkcjonowania państwa”. Kontrola Państwowa 1(spec.): 60.
 • Safjan M. 2007. Wyzwania dla państwa prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ed97967-56a9-4f30-ba83-4588ad197825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.