Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 99-111

Article title

Wymagania i agrotechnika polskiej odmiany morwy białej „Żółwińska wielkolistna”

Content

Title variants

EN
REQUIREMENTS AND AGROTECHNIC OF THE WHITE MULBERRY POLISH CULTIVAR "ŻÓŁWIŃSKA WIELKOLISTNA"

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowanie to jest pierwszą polską instrukcją agrotechniczną dotyczącą morwy białej od lat 1980-tych. W artykule przedstawiono metody rozmnażania wegetatywnego i generatywnego oraz wymagania glebowo-klimatyczne morwy, a także zabiegi agrotechniczne, które ograniczą nakłady finansowe i czasowe w produkcji biomasy z jednoczesnym uzyskaniem wysokiego plonu biomasy dobrej jakości. Wieloletnie prace doświadczalne umożliwiły opracowanie metody szybkiej utylizacji ściętych pędów morwy poprzez wykorzystanie maszyn rolniczych oraz zrewidowały wykorzystanie nawozów mineralnych.
EN
This study is the first Polish agrotechnical instruction concerning the white mulberry since the 1980s. The article presents methods of vegetative and generative reproduction, soil and climatic requirements of mulberry, as well as agrotechnical treatment that limit financial and time expenditure in biomass production while obtaining a high yield of good quality biomass. Many years of experimental work enabled the development of a method of fast utilization of cut mulberry shoots through the use of agricultural machinery and revised the use of mineral fertilizers.

Year

Issue

Pages

99-111

Physical description

Dates

received
2018-04-05
accepted
2018-11-20

Contributors

 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy

References

 • Chinnaswamy K.P., Hariprasad K.B. (1995): Fuel Energy Potentiality of Mulberry, Indian Silk 34 (4): 15-18.
 • Choynowski J. (1986): Morwa. Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, Milanówek, pp 44.
 • Choynowski J. (1979): Uprawa i eksploatacja wielkolistnej morwy Żółwińskiej. Centrala Surowców Włóknistych i Skórzanych, Łódź, pp 32.
 • Datta R.K. 2000. Mulberry cultivation and utilization in India. FAO Electronic conference on mulberry for Animal Production (Morus 1-L), Rome, Italy, pp.45-62.
 • Descours J. (1974): Żywopłoty morwowe. Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, pp. 28.
 • Frentzel J. (1986): Wychów jedwabników morwowych. Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, Milanówek, pp 203.
 • Kopański R. (1955): Jedwabnictwo. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne,Warszawa, pp 339.
 • Litwińczuk W. (1993): Charakterystyka, rozmnażanie i wykorzystanie morwy białej (Morus alba L.), Biuletyn Ogrodów Botanicznych 2: 27-35.
 • Luwańska A., Mańkowska G., Wielgus K. (2010): Przechowywanie kultur in vitro Morus alba L. w warunkach spowolnionego wzrostu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 555: 125-131.
 • Łochyńska M. (2016): Poradnik hodowcy jedwabnika morwowego. ISBN 978-83-928618-7-4, IWNiRZ Poznań 2016, pp 93.
 • . Łochyńska M., Oleszak G. (2011): Multi-use of the white mulberry (Morus alba L.). Ecological Questions 15: 91-95 DOI: 10.2478/v10090-011-0040-5.
 • Moda E. M., Horii j., Fillet Spoto M. H. (2005): Edible mushroom Pleurotus sajor-caju production on washed and supplemented sugarcane bagasse. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.) 62 (2): 127-132.
 • Sharma S., Madan M. (1994): Potential of mulberry (Morus alba) biomass. Journal of Scientific and Industrial Research 53: 710-714.

Notes

PL
Artykuł Informacyjny

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4edfba8b-3f39-4126-93c4-644397c75eda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.