PL EN


2013 | 22(3) | 45-63
Article title

Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej

Content
Title variants
EN
Historical institutionalism in the context of social policy
Languages of publication
Abstracts
EN
Artykuł poświęcony jest instytucjonalizmowi historycznemu. Przedstawiane jest w nim to, w jaki sposób w obrębie tej odmiany nowego instytucjonalizmu rozwijały się badania nad polityką społeczną. Przeprowadzone przez autora analizy sugerują, że instytucjonalizm historyczny silnie uwypukla polityczność polityki społecznej oraz wskazuje na trudności, jakie polityka społeczna może mieć z wprowadzaniem intencjonalnej zmiany społecznej.
EN
The article examines implications of rational choice institutionalism, historical institutionalism and sociological institutionalism for social policy. The article explores how different conceptions of an institution developing in different types of new institutionalism infl uence social policy. In the author’s opinion, new institutionalism poses three kinds of challenges for social policy: the issue of functionality, the issue of accidentalness and the issue of appropriateness .
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ee152bc-452e-42f8-8f6a-2982d6f5433c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.