PL EN


2015 | 5 (784) | 40-49
Article title

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez banki spółdzielcze w dobie kryzysu finansowego

Title variants
EN
Financing of SMEs by Cooperative Banks During the Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie kryzysu finansowego, banki spółdzielcze lepiej niż banki komercyjne zaspokajają potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw, utrzymując systematyczny wzrost wielkości zaangażowania w ten sektor. Banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę działając stabilizująco na gospodarkę, w znacznej mierze antycyklicznie. W czasie kryzysu finansowego, podmioty te odnotowują szybszy rozwój niż banki komercyjne. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej, trend ten się odwraca, a tempo rozwoju bankowości komercyjnej zwykle jest większe niż bankowości spółdzielczej. Przed bankami spółdzielczymi występuje szereg zagrożeń, które mogą ograniczać wzrost udziału tych banków w sektorze bankowym.
EN
Cooperative banking plays an important role in the european economy. They contribute to more sustainable banking. At the time of crisis they operate in anticyclic manner still providing financial services to their clients. The cooperatives fared better than shareholder banks during the economic crisis and worse when economy grows. The polish banking industry data for 2009-2013 years support that statement, especially while taking into account financing the SMEs. In front of co-operative banks have a variety of risks, which may limit the growth in the share of these banks in the banking sector.
Contributors
  • dr hab. inż. Józef Myrczek, akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach
  • Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach
  • Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f31613c-67d2-48d9-8f82-2aeb4cb30069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.