PL EN


2014 | 10 | 197-208
Article title

Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego

Authors
Title variants
EN
Demand Analysis on Chicken Parts Based on Data from Jaslo District
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy podjęto się próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pod wpływem zmiany dochodów konsumentów i cen najpopularniejszych elementów drobiowych, zmienia się na nie popyt. W badaniu empirycznym wykorzystano dane miesięczne z siedmiu lat (od początku 2006 do końca 2012 roku) pozyskane z hurtowni mięsa i wędlin Domicela, obejmującej swoim zasięgiem teren powiatu jasielskiego. Na podstawie wyników estymacji modelu NLAIDS uzyskano cenowe i dochodowe elastyczności popytu.(fragment tekstu)
EN
In this paper demand for chicken parts is considered. Author presented data about chicken consumption used and built nonlinear form of Almost Ideal Demand System (NLAIDS). Finally obtained price and income elasticies of demand.(original abstract)
Year
Volume
10
Pages
197-208
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
References
 • Banks J., Blundell R.W., Lebwel A., Quadratic Engel curves and consumer demand, The Review of Economics and Statistics, 1997, 79(4), s. 527-539.
 • Barska A., Wybrane czynniki determinujące popyt n a mięso i jego przetwory. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, 941(1), s. 59-67.
 • Deaton A., Mullebauer J., An almost ideal demand system, American Economic Review, 1980, 70, s. 312-326.
 • Eales J.S., Unnevehr L.J., Demand for Beef and Chicken Products: Separability and Structural Change American Journal of Agricultural Economics, 1988, 70, s. 521-532.
 • Karagiannis G., Katranidis S., Velentzas K., An error correction almost ideal demand system for meat in Greece, Agricultural Economics, 2000, 22 (1), s. 29-35.
 • Kunova D., Bielik P., The modeling of meat consumption in Slovakia, Żemes Ukio Mokslai, 2007,14, s. 178-180.
 • Lambert R. і in., Fish and Meat Demand in Canada: Regional Differences and Weak Separability, Agribusiness, 2006,22(2), s. 175-199.
 • Liu K.E., A globally flexible, quadratic almost ideal demand system: an application to demand for meats and fish in Taiwan, Applied Economics, 2009, 41(17), s. 2181-2189.
 • Małkowski J., red., Rynek mięsa 2013. Stan i perspektywy. Warszawa, 2013.
 • Poi В.P., Easy demand-system estimation with quaids, The Stata Journal, 2012, 12(3), s. 433-446.
 • Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1991-2011.
 • Song H., Witt S.F., Li G., The Advanced Econometrics of Tourism Demand, Routledge, London, 2008.
 • Suchecki В., Kompletne modele popytu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006.
 • Wolak J., Ekonometryczna analiza popytu na mięso w Polsce, Ekonomia Menedżerska, 2008, 4, s. 135-144.
 • Wolak J., Ochałek A., Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego, Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka: XV międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f778359-3b55-4ebe-ac3a-f9a11bb17109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.