PL EN


2015 | 22 | 53-65
Article title

Zabieranie słowa w nauce

Content
Title variants
EN
Disappearance of Words in Science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszane są kwestie nadmiernego ingerowania w tekst naukowy. Rozważane są powody i tłumaczenia pojawiające się w kontekście owej ingerencji, które są nieprzekonujące. Koszty ujednolicania, bądź upraszczania tekstu wbrew życzeniom autora są na tyle duże, że warto się przeciwstawić owej tendencji, wybierając inny sposób myślenia o tekście naukowym. Tekst ma wzbudzać refleksję, tworzyć szansę na dialog, odzwierciedlać myśl autora w wybranej przezeń formie, nawet gdy jest niezręczna, byle była poprawna i stylistycznie, i gramatycznie.
EN
The article deals with excessive interference in a scholarly text. We analysed the reasons and explanations provided by critics to justify this interference, which we found unconvincing. The costs of standardising or simplifying a text against the author`s wishes are so high that it is worthwhile to oppose this tendency by adopting a different approach to a scholarly text. The role of a text is to provoke reflection, offer an opportunity for dialogue, present the author`s thoughts in a form he or she has chosen, however clumsy it might be, as long as it is stylistically and grammatically correct.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Aleksandrowicz, J., Kilka uwag o procesach integracji teorii psychoterapii, „Psychiatria i Psychoterapia” 2010 z. 6(1), s. 3-10.
 • Arendt, H., Roztargnienie filozofa, „Znak” 1981 z. 327, s. 1261-1281.
 • Bachtin, M., Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970.
 • Bachtin, M., Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.
 • Boy-Żeleński, T., Słowa cienkie i grube, w: H. Markiewicz (red.), Felietony II, Warszawa 1959, s. 87-91.
 • Doroszewski, W., Język, myślenie, działanie, Warszawa 1982.
 • Doroszewski, W., O funkcji poznawczo-społecznej języka, Warszawa 1973.
 • Dunbar, R.I.M., Pchły, plotki a ewolucja języka, Warszawa 2009.
 • Dunbar, R.I.M., Duncan, N.D.C., Nettle, D., Size and structure of freely forming conversational groups, „Human Nature” 1995 z. 6(1), s. 67-78.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii istatystyce nie tylko dla psychologów, Lublin 2005.
 • Głowiński, M., Dialogowość, w: J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2010, s. 100.
 • Hobfoll, S.E., Stres, kultura ispołeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
 • Jędrasik-Styła, M., Styła, R., Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne, „Psychoterapia” 2009 z. 2(149), s. 5-16.
 • Klemensiewicz, Z. (1987), Jak charakteryzować język osobniczy?, w: H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury. Seria 1. Prace z lat 1947-1964, Wrocław 1987, s. 355-365.
 • Kościelska, M., Nie dorosnąć do … Infantylna osobowość naszych czasów, „Polskie Forum Psychologiczne” 2014 z. 19(4), s. 425-437.
 • Kruszewski, W., Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.
 • Lewicka, M., Aurea Mediocrita, czyli o tym czy jakość może przejść w ilość, „Roczniki Psychologiczne” 2010 z. 13(1), s. 55.
 • Mrożek, S., Małe listy, Kraków 2000.
 • Mrożek, S., Dziennik tom 1, 1962-1969, Kraków 2010.
 • Nettle, D., Dunbar, R.I.M., Social markers and the evolution of reciprocal exchange, „Current Anthropology” 1997 z. 38(1), s. 93-99.
 • Okopień-Sławińska, A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury. Seria 2. Prace z lat 1965-1974, Wrocław 1987, s. 27-41.
 • Sady, W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Toruń 2013.
 • Sławiński, J., Struktura dzieła literackiego, w: J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2010, 527-528.
 • Sławiński, J., Zwłoki metodologiczne, w: J. Sławiński (red.), Teksty i teksty, Warszawa 1990, s. 38-44.
 • Sławiński, J., I cóż dalej, szary człowieku?, w: J. Sławiński (red.), Teksty i teksty, Warszawa 1990, s. 17-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f7eb54f-d3f2-46ed-9718-4e1fda80d538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.