PL EN


2012 | 1 | 2 | 124-135
Article title

SELECTED MODELS OF MULTI-CRITERIA EVALUATIONS IN THE SYSTEM SUPPORTING MANAGEMENT IN THE AREA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Multi-criteria evaluation of complex phenomena is an important part of decision problems. The multi-criteria evaluations are different types of difficulties, in particular, the multiplicity and diversity of the assessed phenomena, the multiplicity and the variety of diagnostic variables characterizing the evaluated phenomenon, the difficulty to transform the quality characteristics of quantitative traits, the difficulty of aggregating subcriteria. This paper presents selected models of multi-criteria evaluation corresponding to different decision-making situations. These models will be applied in the system supporting management in the area of knowledge management in mechanical engineering industry enterprises.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
124-135
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
References
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W., (2012) „Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87, str. 642-651, Szczecin.
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2011) “Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry”. Information systems in management XIII. Business intelligence and knowledge, pp. 19-27, WULS Press Warsaw.
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2012) „Uwarunkowania przygotowania do implementacji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Wiadomości Górnicze nr 5/2012, str. 288-292.
 • Dohn K., M. Matusek (2012) „Identyfikacja obszarów wiedzy w procesie realizacji zamówienia” Logistyka 1/2012.
 • Dohn K., Matusek M., (2011) „Zakres wsparcia systemami IT poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw budowy maszyn. [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania”. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Katowice, s. 58-72.
 • Grzegorczyk A. (2003) “Psychiczna osobliwość człowieka”. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gumiński A. (2012) „System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87, str. 93-100, Szczecin.
 • Gumiński A., Zoleński W. (2011) “Expected changes in the functionality of IT solutions in the area of knowledge management in selected enterprises of mechanical engineering industry”. Information systems in management XIV. Security and Effectiveness of ICT Systems, pp. 34-44, WULS Press Warsaw.
 • Gumiński A., Zoleński W. (2011) „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego”. str. 291-300, [w:] „Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu”. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Hawkins J., Blakeslee S. (2006) “Istota inteligencji”. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Hellwig Z. (1990) “Taksonometria ekonomiczna i jej osiągnięcia, zadania i cele”. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Knuth D. E. (2002) “Sztuka programowania. Sortowanie i wyszukiwanie”. WNT, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000) “Metoda unitaryzacji zerowanej”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wirth N. (2004) “Algorytmy + struktury danych = programy”. WNT, Warszawa.
 • Zieliński J. (2000) “Inteligentne systemy w zarządzaniu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zoleński W. (2012) “Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87, str. 787-795, Szczecin.
 • Zoleński W. (2007) “Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie”, Politechnika Śląska, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fa7ef5d-f4b5-47fa-a1c7-18d5a35a7510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.