PL EN


2012 | 1 | 4 | 270-281
Article title

THE CONCEPTION OF THE SYSTEM SUPPORTING MANAGEMENT IN THE AREA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the conception of the system supporting management in the area of knowledge management in mechanical engineering industry enterprises. Specified conditions and assumptions for the construction of the working out IT system were given. The detailed structural range of the information system was discussed. Additionally, the authors presented the universal tool, knowledge network system KNS, which is useful in dealing with qualitative information, which frequently occur in knowledge management.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
270-281
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
 • Faculty of Organisation and Management, Silesian University of Technology
References
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W., (2012) „Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87. Str. 642-651. Szczecin.
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2011) “Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry”. Information systems in management XIII. Business intelligence and knowledge. pp. 19-27. WULS Press Warsaw.
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2012) „Uwarunkowania przygotowania do implementacji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Wiadomości Górnicze nr 5/2012, str. 288-292.
 • Dohn K., M. Matusek (2012) „Identyfikacja obszarów wiedzy w procesie realizacji zamówienia” Logistyka 1/2012
 • Dohn K., Matusek M., (2011) „Zakres wsparcia systemami IT poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw budowy maszyn. [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania”. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Katowice, s. 58-72
 • Evans Ch. (2003) “Managing knowledge. HR’s strategic role” Butterworph – Heinemann.
 • Gołuchowski J. (2007) “Information Technologies in knowledge management in organizations” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice.
 • Gumiński A. (2012) „System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87. Str. 93-100. Szczecin.
 • Gumiński A., Zoleński W. (2011) “Expected changes in the functionality of IT solutions in the area of knowledge management in selected enterprises of mechanical engineering industry”. Information systems in management XIV. Security and Effectiveness of ICT Systems. pp.34-44. WULS Press Warsaw
 • Gumiński A., Zoleński W. (2011) „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego”. Str. 291-300. [w:] „Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu”. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot.
 • Jashapara A. (2006) „Knowledge management” PWE. Warszawa.
 • Jemielniak D., Koźmiński A. (2008) „Knowledge management”. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008) “Management Information Systems”. Wydawnictwo Placet. Warszawa.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (2007) “Knowledge management”. Conception and tools. Diffin. Warszawa
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000) “The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”. POLTEXT, Warszawa.
 • Zoleński W. (2012) “Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 702. Ekonomiczne Problemy usług nr 87. Str. 787-795. Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fb51dd4-f365-4b01-95e8-2aec3eb8f929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.