PL EN


2014 | 5 | 2 | 10
Article title

Method of choice of a technical system for project implementation basing upon situational efficiency criterion

Content
Title variants
EN
Metoda wyboru systemu technicznego do realizacji projektu w oparciu o sytuacyjne kryterium
 efektywności
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This work demonstrates correlation between technical system efficiency criterion and complex system efficiency criterion in which the said technical system operates. Furthermore, the said correlation may be expressed by means of a set of separate particular criteria of a complex system. Methodology of choosing the technical system for project implementation within the framework of project-oriented organization of a complex sociotechnical system is also proposed. The offered method provides for a basis algorithm for calculations of situational efficiency criterion for technical system supposed to be applied within the project. The criterion in question indicates the extent to which the technical system is suitable for implementing its objective under specific conditions arising at various stages of the project implementation.
PL
W pracy omówiono korelację między kryterium efektywności systemu technicznego i kryterium efektywności złożonego systemu, w którym wspomniany układ techniczny działa. Ponadto, wspomniany związek może być wyrażony za pomocą szeregu odrębnie określonych kryteriów złożonego systemu. W artykule zaproponowanio także metodologię wyboru systemu technicznego dla realizacji projektu w ramach projektowo zorientowanej organizacji, złożonego systemu socjotechnicznego. Sugerowana metoda przedstawia algorytm będący podstawą do obliczenia sytuacyjnego kryterium efektywności systemu technicznego, który miałby być stosowany w ramach projektu. Kryterium, o którym mowa, wskazuje w jakim stopniu system techniczny jest odpowiedni do realizacji swojego celu w określonych warunkach pojawiających się na różnych etapach realizacji projektu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fbf96c0-ab52-4532-94f0-d38fe6e48339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.