PL EN


2011 | 29 | 29-43
Article title

That they be all – together holy in truth (Jn 17,19)

Content
Title variants
PL
Aby wszyscy byli razem – uświęceni w prawdzie (J 17,19)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In a succinct formula, Jn 17,19 describes the foundation of the Church as our sharing in the holiness and truth to which Jesus commits himself. To ponder the depth of this verse the article calls on René Girard’s mimetic theory and Jan Patočka’s phenomenology. The latter’s notion of ‘care of the soul’ in Socratic sense illustrates what it means to shun any distraction from commitment to the ‘wholeness of the world’, whereas Girard’s theory of the dominant mimesis shows how this openness is constantly pulled into the mechanism of scapegoating and rivalry. Together they portray the immense challenge of humanity, being called to a total truthfulness of integrity, to which the faith of Christ opens the way. For them the truth has a practical dimension: responsibility for oneself and the world (Patočka) and overcoming in oneself sacrificial logic.
PL
Interpretacja J 17,19 przy pomocy fenomenologii Jana Patočki oraz teorii mimetycznej René Girarda przedstawia ustanowienie Kościoła jako nasz udział w świętości i prawdzie, dla których Jezus oddaje siebie. Patočka nazywa prawdę oddaniem się dla świata, do czego skłania człowieka ‘troska o duszę’, a francuski antropolog kładzie nacisk na prawdę o mimetycznej rywalizacji, jednak ich myśl jest zbieżna. Obaj uczeni odwołują się do idei etycznego powołania ludzi i dopominają się o prawdę w sensie uczynienia jej imperatywem relacyjności i integralności. Prawda ma dla nich wymiar praktyczny: odpowiedzialność za siebie i świat (Patočka) oraz pokonanie w sobie tendencji do prześladowania (Girard).
Year
Issue
29
Pages
29-43
Physical description
Contributors
 • Instytut Teologii Apostolstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
author
 • Amsterdam Holandia
References
 • Bauckham R., Jesus and the God of Israel. God Crucified and other Studies on the New Testament’s Christology of Divine Identity, Cambridge 2008.
 • Burakowska A., Zbawienie bez przemocy. Mimetyczno-ofiarnicza interpretacja doktryny zadośćuczynienia w amerykańskiej i brytyjskiej soteriologii (Salvation beyond violence: Mimetic reading of the sacrificial atonement in American and British soteriology), Warszawa (forthcoming).
 • Culpepper R. A., The Quest for the Church in the Gospel of John. “Interpretation. A Journal of Bible and Theology” 2009, no. 4, p. 341‒352.
 • Girard R., Violence and the Sacred, Baltimore 1977.
 • Girard R., Things Hidden Since the Foundation of the World, Stanford 1987.
 • Girard R., I See Satan Fall Like Lightning, Maryknoll 2001.
 • Löwith K., Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History, Chicago 1949.
 • Morris C., The discovery of the individual: 1050‒1200, London 1972.
 • Patočka J. Negative Platonism: Reflections concerning the Rise, the Scope and the Demise of Metaphysics – and whether Philosophy can survive it, in: Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. E. Kohák, Chicago 1955.
 • Patočka J., Qu’est-ce que la phenomenology, Grenoble 1988.
 • Patočka J., 1996. Heretical essays in the Philosophy of History, Peru (USA) 1996. Patočka J., Plato and Europe, Stanford 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fbfac6f-cc3e-4bf0-86bf-e5fdbeb0492f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.