PL EN


2015 | 8 | 2(15) | 216-219
Article title

O niematerialnych aktywach bibliotek (Rec. Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014)

Content
Title variants
EN
The intangible assets of libraries (Review of the book: Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Omówienie opracowania na temat teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania zasobami niematerialnymi bibliotek. Skoncentrowanie na usługach, a nie na zasobach bibliotek spowodowało konieczność zmian w sferze ich organizacji. Znaczenia nabrały niematerialne zasoby organizacyjne, które wpływają na jakość świadczenia usługi. Założenia te leżą u podstaw tezy niniejszej książki, którą jest uznanie znaczenia czynników niematerialnych w zarządzaniu biblioteką oraz kreowaniu jej pozycji w otoczeniu.
EN
Review of a book on theoretical and practical aspects of management of intangible library assets. Focusing on library services rather than resources resulted in a need to change their organization. The intangible organizational resources have gained in importance which in turn affects service quality. The thesis of the book is recognition of the importance of intangible factors in library management and creating the library’s position in its environment.
Year
Volume
8
Issue
Pages
216-219
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, fema@umk.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fccebb7-d38d-4f2d-9454-eded55b47096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.