PL EN


2007 | 1(1) | 21-42
Article title

Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative Analysis of Determinants of Economic Innovation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję triady innowacyjności gospodarki opartej na trzech sferach, obejmujących zasoby ludzkie, sferę B+R oraz edukację. Zakres i skala zachodzących interakcji pomiędzy wspomnianymi sferami mają większy wpływ na poziom innowacyjności gospodarki niż ich wielkość. Przeprowadzona została szczegółowa analiza parametrów opisujących poszczególne, wyróżnione w modelu sfery pozwalające na ocenę zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Na podstawie obliczeń matematycznych zostały wyróżnione trzy grupy państw – ze względu na relacje pomiędzy posiadanymi przez nie zasobami o charakterze innowacyjnym a stopniem innowacyjności ich gospodarek. Polskę zakwalifikować można do grupy krajów, które mają większy potencjał niezbędny do wzrostu innowacyjności niż odpowiadający temu poziom innowacyjności samej gospodarki.
EN
The article presents the concept of three spheres of determinants of economic innovation (R&D, human capital and education) and relations among them. The scale and the scope of interactions, which take place among these spheres are more important for creation of innovations than size of them. There is presented a comparative analysis of indicators which characterize every sphere. Special attention is given to describing the innovation position of Poland in the European Union. Mathematical calculations allowed to compare the assets of European countries, which can be used in the process of creation their innovation potential with parameters, which describe the innovation of their economy. It allowed to describe three groups of countries (with higher and lover innovation potential than their level of economical innovation and group of countries which has adequate innovation potential to the level of their economical innovation). Poland was classified to the group of countries, which have relatively higher innovation assets than the corresponding to them the level of economical innovation.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Arrow K.J. (1962). "Economic welfare and the allocation of resources of invention", w: R.R. Nelson (red.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton NJ: Princeton University Press.
 • Eurochambers (2007). Progress Within EU but Global Comparisons Underline Need for Vigilance, Euro-chambres message to the 2007 Spring Summit, marzec.
 • Kay J. (1999). "Money from knowledge", Science and Public Affairs, kwiecień.
 • Komisja Europejska (2003). Komunikat: Inwestowanie w badania: plan działania dla Europy, COM (2003) 226 wersja ostateczna/2 z 4/6/2003.
 • Komisja Europejska (2006). Komunikat: Praktyczne wykorzystanie wiedzy - szeroko zakrojona strategia innowacyjna na rzecz UE, wrzesień.
 • Lundvall B.A. (2002). Innovation, Growth and Social Cohesion, The Danish Model. Cheltenham, UK - Northampton MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 • Mowery D.C., Sampat B.N. (2005). Universities in national innovation systems, w: J. Fagenberg, D. Movery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wyd. 3.
 • Polanyi M. (1958). Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Polanyi M. (1967). The Tacit Dimension. New York: Doubleday.
 • World Bank (2007). Doing Business in 2007-How to Reform.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fd41305-4b23-472b-acdc-089fffbce471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.