PL EN


2016 | 3(28) | 70-82
Article title

Zarządzanie ryzykiem w procesie audytu finansowego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zarządzanie ryzykiem jako część zintegrowanego systemu zarządzania, w ramach którego identyfikuje się ryzyko i obszary jego występowania. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie można uznać za jedną z trzech kluczowych płaszczyzn zarządzania: operacyjnego, strategicznego i zarządzania ryzykiem identyfikowalnym w dwóch pierwszych [Karmańska 2008, s. 134]. Celem artykułu jest wykazanie, że zadaniem audytu finansowego jest przysporzenie organizacji wartości dodanej, m.in. przez ocenę i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania organizacją i ryzykiem. Audyt finansowy koncentruje się na sprawozdaniach finansowych badanej jednostki i sprawdza, czy odzwierciedlają one rzetelnie i jasno jej sytuację. Autor podkreśla, że istotne jest zidentyfikowanie wszystkich rodzajów ryzyka, jakie w ocenie audytu finansowego zagrażają osiągnięciu celów przedsiębiorstwa, chociaż nie da się go uniknąć w ogóle. Istnieją jednak metody pozwalające zminimalizować ryzyko do rozmiarów nadających się do zaakceptowania
Year
Issue
Pages
70-82
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fd7d101-07c1-41f8-9553-faacdb221168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.