PL EN


2013 | 3 | 7-17
Article title

Ocena kodeksu zobowiązań w artykułach publikowanych na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939

Content
Title variants
EN
Review of the Code of obligations in the articles published in “Journal of Law, Economic and Sociology” in the years 1934-1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zbiorczą analizę przepisów Kodeksu zobowiązań jaka została dokonana w licznych artykułach opublikowanych w latach 1934-1939 na łamach poznańskiego czasopisma prawniczego – ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Autorzy zbadali artykuły takich prawniczych sław jak prof. Roman Longchamps de Berier, prof. Alfred Ohanowicz czy prof. Marceli Chlamtacz. Opracowanie przedstawia również toczące się na łamach pisma dyskusje na temat sposobu wykładni kontrowersyjnych przepisów Kodeksu zobowiązań, które wskazują na wielowątkowość opisów i ocen tego aktu normatywnego. Przeprowadzone badania pozwalają poszerzyć wiedzę o odbiorze Kodeksu zobowiązań przez środowisko naukowe i prawników-praktyków.
EN
The paper presents evaluations and the analyses of the provisions of the Code of Obligations in the articles published in the years 1934-1939 in Poznań legal journal - “Journal of Law, Economic and Sociology”. The authors analyze the articles of such renowned personalities as Professor Roman Longchamps de Berier, Professor Alfred Ohanowicz and Professor Marceli Chlamtacz. The thesis describes also the discussions held in the journal considering the interpretation of controversial provisions of the Code of Obligations. The article presents an overview of multithreaded descriptions and assessments of the normative act. The conducted study allows for expanding knowledge about the acceptance of the Code of Obligations by the academic community and practicing lawyers.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fffefcb-d7bc-408c-abff-baaaf1a19104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.