Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 159-169

Article title

ZJAWISKO MOBBINGU MIĘDZYUCZNIOWSKIEGO A WARTOŚCI WYNIESIONE Z DOMU RODZINNEGO

Content

Title variants

EN
THE PHENOMENON OF MOBBING AMONG STUDENTS AND THE TAKE-HOME VALUES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera informacje na temat przemocy szkolnej w kontekście prawidłowego przekazu wartości. Przeanalizowano definicję pojęcia mobbing oraz opisano role, jakie odgrywają w nim sprawca i ofiara przemocy. W dalszej części przytoczono wyniki badań dotyczących mobbingu uczniowskiego w różnych krajach oraz wyszczególniono stosowane formy przemocy w szkole. Opisano wybrane programy profilaktyczne mające na celu ograniczenie mobbingu. Poruszono problematykę wartości mogących zminimalizować ryzyko, że dziecko stanie się ofiarą przemocy lub samo będzie mobberem.
EN
The article includes information on school violence in context of proper transmission of values. The definition of mobbing has been analysed and the role of both the violator and the victim of the violence in the above-mentioned aspect have been described. The further part of the article consists of the outcomes of the research on student mobbing in various countries. The forms of violence have been listed. Chosen preventive programs which aim at mobbing limitation have been described. The article tackles the issue of values which could minimise the risk of a child becomming a victim of violence or of the fact that they might become a mobber themselves.

Year

Issue

1

Pages

159-169

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

References

 • Aronson E., Wilson T. D., Alert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Ferraro B. (1999). Rodzice szczęśliwi. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Gebauer K. (2007). Mobbing w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Guerin S., Hennessy E. (2008). Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grochulska J. (1982).Reedukacja dzieci agresywnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kmiecik-Baran K. (2000). Młodzież i przemoc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kocemba I. (2009).Ci, którzy dręczą innych. „Psychologia w szkole”, nr 1(21), s. 132-
 • 139.
 • Meissner W.K. (1988). Ludzka płciowość i jej znaczenie. W: Rzepka J. (red.). Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS. Katowice: Studio Wydawnicze AGAT.
 • Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać? Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Ostrowska K. (2005). Zachowania agresywne w środowisku szkolnym. W: Ostrowska
 • K., Surzykiewicz J. (red.). Zachowania agresywne w szkole. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Pervin L. A. (2005). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Piekarska A. (2008). Mobbing – niebezpieczna bimba w szkole. „Psychologia w szkole”, nr 3 (19), s. 69-80.
 • Rigby K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczyć? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Strykowska J. (2005). Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Gniezno: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM.
 • Surzykiewicz J. (2005). Agresja i przemoc w szkole w świetle ogólnopolskich badań nauczycieli w latach 1997 i 2003. W: Ostrowska K., Surzykiewicz J. (red.). Zachowania agresywne w szkole. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Troy M., Sroufe L. A. (1987). Victimization among preschoolers: Role of attachment relationship history. „Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”, nr 26, s. 166-172.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-501621c5-45bc-4357-8277-8d6072dc8fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.