Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 19 | 11-16

Article title

Rewolucja, Rewolucja, Rewolucja,

Content

Title variants

EN
Revolution, Revolution, Revolution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem refleksji poniższego tekstu jest kondycja współczesnej sztuki rewolucyjnej (tożsamej z pojęciem sztuki krytycznej) wyrosłej z dziedzictwa teorii i praktyki awangardy, pojmowanej jako świadomej politycznie aktywności i demokratycznej odpowiedzialności. Pytanie o jej współczesny status musi - z natury rzeczy - wypływać dziś z dwubiegunowej perspektywy zakreślającej, z jednej strony, jej (sztuki rewolucyjnej) skomercjalizowany "walor" marketingowy, a dopiero z drugiej, jej zdolność kształtowania współczesnej historii. Istota rewolucyjnego charakteru współczesnego Artysty-Intelektualisty tkwi więc nieustannie w jego subwersyjnej postawie demokratyczno-obywatelskiej, ale także w permanentnej czujności przed niebezpieczeństwem utraty ostrości dziejowego horyzontu.

Year

Issue

19

Pages

11-16

Physical description

Contributors

  • Universite de Bourgogne

References

  • Adorno, Theodor W. Filozofia nowej muzyki. Tłum. Fryderyk Wayda. Warszawa: PIW, 1974.
  • Arendt, Hannah. Kondycja ludzka. Tłum. Anna Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2000.
  • Camus, Albert. Człowiek zbuntowany. Tłum. Joanna Guze. Warszawa: Muza SA, 1998.
  • Marks, Karol. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte. Wyd. Maoistowski Projekt Dokumentacyjny, 2012. Dostępny 15.09.2017. https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/osiemnasty-brumaire_a-ludwika-bonaparte-1852.pdf /.
  • Mitchell, W.J.T. Obraz, przestrzeń, rewolucja. Wszystkie sztuki okupacji. Tłum. Łukasz Zaremba. Dostępny 15.09.2017. http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/102/164.
  • Sartre, Jean-Paul. „Czym jest literatura?” W Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno-literackich. Tłum. Janusz Lalewicz. Warszawa: PIW, 1968.
  • Turowski, Andrzej. Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. 2012.
  • Zola, Émile. „J’accuse.” L’Aurore, 13 stycznia 1898.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-501834e0-27a2-4dfd-bc72-c51a0bbd2022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.