PL EN


2010 | 85 | 51-66
Article title

Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku

Authors
Title variants
EN
Meaning of the Communication in the Process of Improving the Quality on the Example of the Bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawne pozyskiwanie i wykorzystanie informacji stanowi ważny czynnik sukcesu banku w zmieniającym się otoczeniu. Informacja stanowi narzędzie kreatywności, a droga do sukcesu prowadzi przez dialog i informację. W artykule przedstawiono znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku.
EN
Efficient recruiting and using the information constitute the important factor of the success of the bank in changing surroundings. The information constitutes the tool of the creativity, and the road to the success is leading through the dialogue and the information. In the article was described meaning of the communication in the process of improving the quality on the example of the bank.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Ansell T., Zarządzanie jakością usług w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • 2. Fazlagić A., Jakość normatywna w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2000.
 • 3. Garczarczyk J., Determinanty jakości usług bankowych, "Ekonomia" Nr 5/2002.
 • 4. Garczarczyk J. (red.), Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 • 5. Kotler P., Marketing, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 • 6. Leist R., Praktyczne zarządzanie jakością, Wyd. Alfa Wero, Warszawa 1997.
 • 7. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • 8. Opolski K. (red.), Jakość w banku. W praktyce i teorii zarządzania, CedeWu, Warszawa 2000.
 • 9. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 • 10. Skrzypek E., Zarządzanie przez jakość, PTE, Lublin 1993.
 • 11. Skrzypek E., Księga jakości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Annales UMCS, 1995.
 • 12. Styś A. (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 • 13. Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
 • 14. Wierzby R. (red.), Studium bankowości. Tom I, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2001.
 • 15. Żurawik B., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-501979e2-a99d-4832-8a71-f14c3c0c1a95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.