PL EN


2012 | XIV/2 | 209-219
Article title

Realność i świat książek. Osobowość pisarza wobec czasu i przestrzeni emigracyjnej w utworze Aleksieja Riemizowa Po gzymsach

Authors
Content
Title variants
EN
Reality and the World of a Book. A Writer’s Individuality in View of Time and Emigration Space in По карнизам [Along the Cornices] by Aleksei Remizov
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the specific character of time and space in Aleksei Remizov’s Along the Cornices, which was written in exile and belonged to the writer’s less known works of art. The analysis starts by comparing this work to the best known Remizov’s novel Whirlwind Russia, which was created approximately at the same time. These works of art basically differ in immanents of the presented world, however, the choice of artistic devices, especially the way of presenting time and space, is essentially similar. The author of the article pays attention to the most important features of the protagonist – his attitude towards the surroundings and attempts of self-defining in view of emigration reality. Although time and place of the action were approximately outlined in the book, for the protagonist the external world is mainly the place of exile and as such does not have much significance. Thus, in spite of essential awareness of time and space, the individual separates itself from this unwanted reality and transfers into the alternative world, the world of fantasy and unrestricted creation, which was called “the world of a book” here.
Keywords
Year
Issue
Pages
209-219
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Алексей Ремизов. Исследования и материалы, ред. А.М. Грачева, А. д’Aмелия, Сaнкт--Петербург–Салерно 2003.
 • Буслакова Т.П., Литература русского зарубежья. Курс лекций, Москва 2003.
 • Доценко C., Писатель Алексей Ремизов: классик или графоман?, w: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, red. A. Woźniak, L. Puszak, Lublin 2001, s. 47–56.
 • Ремизов A., По карнизам, Бельград 1929.
 • Bachtin M., Formy czasu i przestrzeni w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982.
 • Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, w: Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987.
 • Lichaczow D., W. Lichaczowa, Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, tłum. P. Lewin, Warszawa 1977.
 • Лихачев Д.С., Поэтика древнерусской литературы, w: idem, Избранные работы в трех томах, t. 1, Ленинград 1987.
 • Maciejewski Z., Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji), Roczniki Humanistyczne KUL 1987, t. 35, z. 7, s. 125–139.
 • Rosner K., Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2006.
 • Sidor M., Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, s. 58–63, 134–142.
 • Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.
 • Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000.
 • Waszkielewicz H., Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994, s. 119–141.
 • Waszkielewicz H., „Взвихренная Русь” Алексея Ремизова: Последняя руcская летопись индивидуального сознания, w: Русская литература ХХ века в контексте европейской культуры, red. С. Доценко, С. Кульюс, А. Меймре, Таллин 1998, s. 48–56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-504b3d64-f7e4-47c7-b925-b764542f193b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.