PL EN


Journal
2011 | 151 | 223-235
Article title

Pogranicze logiki i prakseologii w pracach Ewy Żarneckiej-Biały

Content
Title variants
EN
Borderline Between Logic and Praxiology in Ewa Żarnecka-Biały’s Works
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Żarnecka-Biały presented her views on the nature of logic and praxiology, and the connections between them, in some of her papers. The aim of this article is to refer and discuss some main theses of Żarnecka-Biały’s concerning the logical aspect of praxiology.
Keywords
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, bczern@kul.pl
References
 • Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960.
 • Czernecka-Rej B., O pewnym kryterium wyboru poprawnej logiki. Na marginesie uwag Ananda J. Vaidya’i, „Roczniki Filozoficzne” 47 (2009), nr 2, 41–60.
 • Czeżowski T., O kulturze logicznej, w: tenże, Odczyty filozoficzne, Toruń 1969.
 • Kotarbiński T., Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985.
 • Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, Warszawa 1998.
 • Trzcieniecka-Schneider I., Wspomnienie o Ewie Żarneckiej-Biały, „Ruch Filozoficzny” 67 (2010), nr 1, 115–117.
 • Żarnecka-Biały E., Jak odróżnić błędy logiczne od błędów innego rodzaju?, „Prakseologia” 120–121 (1993), nr 3–4, 177–187.
 • Żarnecka-Biały E., Historia logiki dawniejszej, Kraków 1995.
 • Żarnecka-Biały E., Filozoficzny kontekst treningu logicznego, w: Między prawdą i normą a błędem. Seria Dialogikon, t. VI, Kraków 1997, 219–230.
 • Żarnecka-Biały E., Logika negocjacji, Prakseologia 139 (1999), 17–27.
 • Żarnecka-Biały E., O sztuce racjonalnego działania, czyli zaproszenie do prakseologii, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 2 (2001), 65–81.
 • Żarnecka-Biały E., Prakseologia i logika w edukacji bankowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 3 (2002), 143–164.
 • Żarnecka-Biały E., O wyższości języka naturalnego nad językami sztucznymi, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 6 (2005), 269–279.
 • Żarnecka-Biały E., Aksjologiczne podstawy prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego, w: J. Pelc (red.), Sens, prawda, wartość. Filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki i Władysława Tatarkiewicza, Warszawa 2006, 63–75.
 • Żarnecka-Biały E., Mała logika. Podstawy logicznej analizy tekstów, wnioskowania i argumentacji, Kraków 2006.
 • Żarnecka-Biały E., Autoreferat naukowy, w: W. Suchoń, I. Trzcieniecka-Schneider, D. Kowalski (red.), Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań. Seria Dialogikon, t. XV, Kraków 2010, 279–282.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50614bb1-7686-4e45-964e-ae43a53b9aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.