PL EN


2013 | 131 | 161-168
Article title

Górnicze szkolnictwo zawodowe w okresie transformacji ustrojowej

Content
Title variants
EN
Mining Vocational Education in the Restructurisation Process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes changes in vocational education of mining industry which came up in Upper Silesia Region in restructuring process of underground mining sector. The consequence of broadly planned employment reduction was generation gap and incapacitation to relieve qualified staff in underground coal mines. There were presented the results of self - created research conducted between students of Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa. The results concerned student motivation to start school. The purpose of research was to discover answers to question what work and work - environment factors result in stimulating development of professional competences of workers employed in underground mining plants.
Year
Volume
131
Pages
161-168
Physical description
Contributors
References
 • M. Kugiel: Ewolucja organizacji zarządzania w górnictwie węgla kamiennego w latach 1978-2008. "Wspólne Sprawy" 2007, nr 8, s. 8.
 • D. Kotlorz: Ekonomia rynku pracy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Red. A. Fornalczyk, J. Choroszczak, M. Mikulec. Poltext, Warszawa 2008.
 • B. Barchański: Szkolnictwo górnicze w Polsce - wczoraj, dziś, jutro. "WUG" 2007, nr 9, s. 11.
 • K. Tausz, P. Hetmańczyk: Stan aktualny specjalistycznych kadr pracowniczych w górnictwie węgla kamiennego. "WUG" 2002, nr 11, s. 16.
 • K. Tausz, A. Karbownik: Kadra inżynieryjno-techniczna w kopalniach węgla kamiennego. GIG, Katowice 2003.
 • K. Tausz, P. Hetmańczyk: Przewidywany niedobór zatrudnienia specjalistycznych kadr w górnictwie węgla kamiennego do 2010 roku. "WUG" 2003, nr 1, s. 15-20.
 • K. Tausz, P. Hetmańczyk: Stan specjalistycznych kadr w górnictwie a bezpieczeństwo pracy w kopalniach. "WUG" 2007, nr 9, s. 49-53.
 • K. Gadowska, J. Martyka, K. Nowak, K. Tausz: Wykorzystanie prestiżu dozoru w procesie zarządzania KWK. "WUG" 2007, nr 9, s. 53-58.
 • S. Borkowska: Motywacja i motywowanie. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • W. Mróz, M. Bannert, E. Małobęcki: Wypadkowość jako skutek zaburzeń regulacyjnych pracownika i jego otoczenia. "WUG, SITG" Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Mysłowice 2004.
 • M. Bannert, E. Małobęcki: Stosunki interpersonalne jako jedna z przyczyn wypadków w górnictwie. "WUG" 2003, nr 10, s. 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-506d9718-177d-4d21-ab92-068553bdd29d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.