PL EN


2005 | 1 | 2 Ekonomia | 33-47
Article title

Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarach wiejskich Lubelszczyzny

Title variants
EN
European Social Found Use Within Rural Areas in Lublin Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland after European Union accession is allowed to participate in finance support within the limit of regional policy. The main source of it's developing are structural founds in particular European Social Found. The objective of that found is to support EU member countries in creating new jobs and human resources development. Formal submit of proper application is needed in order to use European Social Found sources. The amount of successful founds development depends first of all from regional and local authorities as well as local community. Researches conducted proved that European Social Found support in Lublin rural areas goes mainly to (analyses were conducted in Tomaszow district): Province Work Office (4 projects), Polish Woman League (1 project, EQUAL project leader) and also Volunteer Work Detachment in Tomaszow Lubelski. Such small amount of government and no government institutions interested in receiving of finance support from European Social Found is caused by short period when sources are available plus many information and organization obstacles which can be found by potential projects authors.
Contributors
 • Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu
 • Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu
 • Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu
References
 • JeżR.: Integracyjne uwarunkowania polskiego rynku pracy, w: Polski rynek pracy w realiach członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, red. J. Lewandowski, Kielce: WSH 2005.
 • Fundusze strukturalne, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003.
 • GłąbickaK., GrewińskiM.: Europejska polityka regionalna, Warszawa: Elipsa 2003.
 • GrewińskiM.: Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa: WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2001.
 • ParysekJ.: Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wyd. Naukowe UAM 1997.
 • Powiaty w Polsce, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2003.
 • PUP w Tomaszowie Lubelskim, Projekt pt. MENU sukcesu 2005.
 • PUP w Tomaszowie Lubelskim, Projekt pt. Powrót na rynek 2004.
 • PUP w Tomaszowie Lubelskim, Projekt pt. Skorzystaj z szansy 2004.
 • Rozporządzenie WE Nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Umiesz-Potrafisz-Możesz. Streszczenie projektu 2004.
 • Europejski Fundusz Społeczny. Szansa i wyzwanie dla Polski, red. E. Wróbel, Warszawa: MPiPS 2001.
 • Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Wydz. Rolnictwa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-507084fd-f4e6-4f93-9f07-57fb4ab58983
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.