PL EN


2018 | 4(31) | 87-96
Article title

Ochrona i zabezpieczanie zbiorów specjalnych – wnioski płynące z dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami warsztatów Consortium of European Research Libraries w Hadze

Authors
Content
Title variants
EN
The protection and the ensuring of the security of special collections – conclusions which are drawn from a discussion and the exchange of experience between the participants of a workshop of the Consortium of European Research Libraries in the Hague
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochrona i zabezpieczanie zbiorów specjalnych – wnioski płynące z dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami warsztatów Consortium of European Research Libraries w Hadze Abstrakt: W dniach 6–8 września 2017 r. w Hadze odbyły się warsztaty dotyczące ochrony zbiorów specjalnych w bibliotekach, muzeach i archiwach. Spotkanie zostało zorganizowane przez grupę roboczą Security Working Group powołaną w 2015 r. przez członków Consortium of European Research Libraries (CERL). W artykule autorka przedstawia wyniki przeprowadzonej wśród uczestników spotkania szczegółowej ankiety na temat ochrony zbiorów specjalnych w różnych europejskich instytucjach, a także wnioski płynące z dyskusji między przedstawicielami różnych europejskich ośrodków, głównie bibliotek.
EN
On 6–8 September 2017 the Hague provided the venue for a series of workshops devoted to the protection of special collections in libraries, museums and archives. The meeting was organised by the Security Working Group which was established in 2015 by the members of the Consortium of European Research Libraries (CERL). In her article, the author presents the results and the conclusions which were drawn from an in-depth survey about the protection of special collections in various European institutions which was conducted among the participants of the meeting, as well as discussions between the representatives of various European centres, especially libraries.
Contributors
author
References
  • ACRL/RBMS Guidelines Regarding Security and Theft in Special Collections. Pobrane z: http://www.ala.org/acrl/standards/security_theft (2.02.2018).
  • Czapnik, M. (2013–2014). Łapać złodzieja! Zapobieganie i ściganie kradzieży w bibliotekach w epoce cyfrowej”. Konferencja i zebranie Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych. Warszawa, 29–30 października 2013 r. (s. 399–403). W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • Gmoliszek, J., Wodniak, K. (red.). (2016). Ochrona zbiorów bibliotecznych Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Jensen, K.: Thefts by Mr Farhad Hakimzadeh of leaves from printed books in the British Library. Pobrane z: https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/ hakimzadeh_theft_narrative.pdf (2.02.2018).
  • Kamler, A., Pietrzkiewicz, D. (red.). (2014). Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
  • Kościelniak-Osiak, A. (2016). Wybrane zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie udostępnianych na wystawy zewnętrzne. W: J. Gmoliszek, K. Wodniak, (red.). Ochrona zbiorów bibliotecznych (s. 125–136). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Mounce, M. An Investigation of Special Collections Library Theft. Pobrane z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01960075.2013.765784 (2.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-507db538-73ce-4722-9db1-adfbf575867a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.