Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(1) | 185-192

Article title

Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do socjologii

Content

Title variants

EN
Pitfalls of Sociological Mantra. On Peter L. Berger’s Disinvitation to Sociology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
głośnym artykule sprzed kilku lat Peter Berger mówi o marginalizacji i rosnącej nieistotności socjologii, wskazując na dwie przyczyny jej upadku: dominację metod ilościowych oraz ideologizację dyscypliny, która – jego zdaniem – przejawia się w niejednokrotnie jałowym powtarzaniu „mantry klasy, rasy i gender”. W artykule zastanawiam się nad zasadnością tych zarzutów, przedstawiając je na tle szerszej debaty nad kondycją nauk społecznych i humanistyki. Pytam również o stan socjologii w Polsce, a także o przyczyny, dla których w polskim kontekście zarzuty Bergera można uznać za tylko w części trafione.
EN
In his well-known paper published several years ago Peter Berger wrote about marginalization and increasing irrelevance of sociology pointing to the two factors contributing to its demise: domination of quantitative methodology and ideologization. In his view the latter is reflected in the often unproductive repetition of the mantra of „class, race, and gender“. In my paper I ask whether these charges are somehow justified and discuss them in the wider context of recent debates over the condition of social sciences and the humanities. I ask also what is the condition of Polish sociology, and why it is so that Berger’s charges are only partially valid in the Polish context.

Journal

Year

Issue

Pages

185-192

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

References

 • Bauman, Z. 2009. Sztuka życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Berger, P.L. 1969. A Rumor of Angels. New York: Doubleday.
 • Berger, P.L. 1992. Sociology: A Disinvitation? „Society” 30(1): 12–18.
 • Berman, P. (red.). 1992. Debating P.C.: The Controversy Over Political Correctness on College Campuses. New York: Dell Publishing.
 • Bloom, A. 2007. Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bukraba-Rylska, I. 2004. Socjolog czasu transformacji – portret z negatywu. W: Marody, M. (red.). Zmiana czy stagnacja? Warszawa: SCHOLAR, s. 153–174.
 • Burawoy, M. 2005. For Public Sociology. „American Sociological Review” 70(1): 429.
 • Burawoy, M. 2009. The Public Sociology Wars. W: Jeffries, V. (red.). Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 449–473.
 • Cole, S. 1994. Introduction: What’s Wrong with Sociology?. „Sociological Forum” 9(2): 129–131.
 • Collins, R. 1994. Why the Social Sciences Won’t Become High-Consensus, Rapid- Discovery Science. „Sociological Forum” 9(2): 155-177. Debata socjologiczna na 50-lecie IFiS PAN. „Studia Socjologiczne” 184(1).
 • Deflem, M. 2004. There’s the ASA, But Where’s the Sociology? „Footnotes. ASA Newsletter” 32(6): 9.
 • Gliński, P. 2007. Socjologia polska i Polskie Towarzystwo Socjologiczne w roku 2007. „Studia Socjologiczne” 187(4): 11–29.
 • Kimball, R. 1998. Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education. Chicago: Ivan R. Dee.
 • Lipset, M.S. 1994. The State of American Sociology. „Sociological Forum” 9(2): 199–220.
 • Szacki, J. 1977. Czy kryzys socjologii? W: Tenże (red.). Czy kryzys socjologii? Warszawa: Czytelnik, s. 535.
 • Tittle, Ch. 2004. The arrogance of public sociology. „Social Forces” 82: 1639–1643.
 • Weber, M. 1998. Nauka jako zawód i powołanie. Kraków–Warszawa: Znak i Fundacja Stefana Batorego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3059

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-50b4bcd2-2f9d-4bfa-bdda-029fc9bde483
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.