PL EN


2019 | 1 (10) | 53-124
Article title

Podejrzliwy Juliana Ursyna Niemcewicza – część pierwsza edycji (akt I–III)

Title variants
EN
The critical edition of “Suspicious” by Julian Ursyn Niemcewicz (Part I, Act I–III)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the study is the edition of “Suspicious” (“Podejrzliwy”) by Julian Ursyn Niemcewicz (Warsaw 1831). This is the late political comedy by the author of “The return of the deputy” (“Powrót posła”), which in artistic way registers events that are a consequence of the tsarist policy of Alexander I towards Poles after 1818. In addition to the main plot intrigue, the comedy brings a picture of extensive espionage network managed by senator Nowosilcow and his supporters. “Suspicious” was written between September 9 and November 5, 1819, but some of the scenes were added only after 1822, after censorship blocked attempts to introduce comedy on the stage of the National Theater. It was then that events related to the Vilnius investigation and Filaret’s process took place (these events are present in the added scenes). The basis for the edition was the first edition of the comedy published in 1831, richer than the other versions due three additional scenes of the first act. It was compared with the autograph of the work preserved in the Raczyński’s Library in Poznań (reference number 41) and a manuscript copy made for the stage and sent to censorship in 1821.
Year
Volume
Pages
53-124
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Niemcewicz, J.U. Podejrzliwy (MF BN 3611). Autograf Biblioteki Raczyńskich. Sygn. 41.
 • Niemcewicz, J.U. Podejrzliwy (MF BN 3663). Rkps Biblioteki Raczyńskich. Sygn. 39.
 • Niemcewicz, J.U. (1831). Podejrzliwy. Komedia w pięciu aktach wierszem. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Sygn. 52612. Warszawa: Drukarnia Józefa Węckiego.
 • Borowczyk, J. (2003). Rekonstrukcja procesu filaretów i filomatów 1823–1824. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Chachaj, M. (1994/1995). Problemy patriotyczno-niepodległościowe w wybranych dramatach Juliana Ursyna Niemcewicza. Annales UMCS, Sectio FF, 12/13, 205–223.
 • Chachaj, M. (2005). Przestrzeń w tragediach i dramatach Juliana Ursyna Niemcewicza. W: H. Krukowska,
 • J. Ławski (red.), Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (s. 291–299). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Durski, S. (1974). Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800–1830. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Każdy w swym domu pan [hasło]. (1970). W: Nowa księga przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych polskich (s. 785). Oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kęsikowa, U. (1987). Imiona i nazwiska mówiące w literaturze. Polonistyka, 40 (9), 667–675.
 • Kopka, K. (1989). Lekcja polskiego Juliana Ursyna Niemcewicza. Teatr, 44 (2), 21–22.
 • Lipiński, J. (1956). Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815–1819. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Pawłowiczowa, J. (1994). Nota językowa. W: F. Zabłocki. Teatr Franciszka Zabłockiego. Pogranicze farsy i komedii obyczajowej. Oprac. J. Pawłowiczowa. T. 1. (s. 26-34). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Pigoń, S. (1922). Oddźwięki procesu filaretów w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. W: S. Pigoń. Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice (s. 31–48). Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szczepan, E. (2011). Pogrobowiec oświecenia czy nowator? Dziewiętnastowieczna twórczość dramatyczna Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Szwankowski, E. (1973). Repertuar teatrów warszawskich 1814–1831. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
 • Tyrowicz, M. (1930). Julian Ursyn Niemcewicz w dobie Królestwa Kongresowego i Nocy Listopadowej. Przegląd Współczesny, 9 (35), 94–255.
 • Wolska, B. (2005). Zasady transkrypcji. W: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane (s. 180–186). Warszawa: nstytut Badań Literackich PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50bc780d-e202-43de-9d93-899dd53d16d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.