PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 8-25
Article title

Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać?

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship as a complex category. How to develop it?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczości jest kategorią złożoną i wieloznaczną. Jest ona czwartym czynnikiem produkcji, złożoną kompetencja osobistą, procesem, wiąże się z przedsiębiorczym zarządzaniem. Przedsiębiorczymi powinni być nie tylko przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, ale także pracownicy, kultury i społeczeństwa. Także rozwijanie przedsiębiorczości powinno odbywać się w różnych miejscach i na różnych poziomach. P.F. Drucker twierdził, że przeżywające kryzys państwo dobrobytu (welfare state) prawdopodobnie będzie zastąpione przez społeczeństwo przedsiębiorczości. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało konieczność uczenia się przedsiębiorczości w skali masowej.
Entrepreneurship is a complex and ambiguous category. It is the fourth factor of production, a complex personal competence, a process associated with entrepreneurial management. Enterprising should refer not be only to entrepreneurs and enterprises, but also to employees, culture and society. Also, the development of entrepreneurship should be performed in different places and at different levels. P.F. Drucker argued that in the times of crisis, a welfare state is likely to be replaced by a public enterprise. If so, this will imply a learning enterprise on a mass scale.
Keywords
Year
Pages
8-25
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Brzozowski, T.T. 2011. Przedsiębiorczość – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe3/brzozowski3.pdf.
 • Dobiegała-Korona, B. i T. Doligalski (red.) 2010. Zarządzanie wartością klienta, pomiar i strategie, Warszawa: Poltext.
 • Drucker, P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Drucker, P.F. 2002. Myśli przewodnie Druckera Warszawa: MT Biznes.
 • Drucker, P.F. 2004. Zawód menedżer, Warszawa: MT Biznes.
 • Glinka, B. 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Griffin, R.W. 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gruszecki, T. 1994. Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR.
 • Koźmiński, A.K. i D. Jemielniak 2008. Zarządzanie od podstaw, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Krames, J.A. 2003. Jacka Welcha leksykon przywództwa, Warszawa: Studio Emka.
 • Mellor, R.B., Coulton, G., Chick, A., Bifulco, A., Mellor, N. i A. Fisher 2011. Przedsiębiorczość, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Nowy słownik języka polskiego 2002. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleksyn, T. 2010. Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Pierścionek, Z. 2011. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Poissant, C.A. i C. Godefroy 1993. Miliarderzy, Warszawa: Wydawnictwo Medium.
 • Robbins, S.P. 2003. Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stevenson, H.H. i J.C. Jarillo 1990. A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic Management Journal, nr 11.
 • Szablewski, A. i R. Tuzimek (red.) 2008. Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa: Poltext.
 • Zampetakis, L.A., Gotsi, M., Andriopoulos, C. i S.R. Valassis 2011. Creativity and entrepreneurial intention in young people: empirical insights from business school students. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, nr 3 (12).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50bf7113-25e7-42bd-9179-68493bbadde2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.