PL EN


2019 | 40 | 2 | 105-114
Article title

Pielgrzymowanie jako czynnik rozwoju człowieka

Authors
Content
Title variants
EN
Pilgrimaging as a component of human development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wandering, travelling from place to place and, using the theological language, pilgrimaging is part of human development. This article, focusing on pilgrimaging understood as a component of overall human development, discusses its selected areas, namely, cognitive, emotional, personality, social and spiritual.
EN
Wandering, travelling from place to place and, using the theological language, pilgrimaging is part of human development. This article, focusing on pilgrimaging understood as a component of overall human development, discusses its selected areas, namely, cognitive, emotional, personality, social and spiritual.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
105-114
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem, red. Halina Romanowska-Łakomy i Halina Kędzierska. 2002. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
 • Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, red. Maciej Ostrowski. 2003. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
 • Encyklopedia psychologii, red. Włodzimierz Szewczuk. 1998. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Fila-Jankowska, Aleksandra. 2009. Samoocena autentyczna. Co ukrywamy sami przed sobą. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akademica”.
 • Jackowski, Antoni. 2004. Pielgrzymowanie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Jan Paweł II. 2001. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki.
 • Jarymowicz, Maria i Anna Szuster. 2014. Rozmowy o rozwoju osobowym. Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu. Warszawa: WUW.
 • Kobierzycki, Tadeusz. 1989. Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne. Bydgoszcz: „Pomorze”.
 • Konwent, Czesław. 2001. Eklezjalny wymiar pielgrzymek. Porąbka Uszewska: Drukarnia Triada.
 • Kośmicki, Maciej. 2014. Pielgrzymowanie wczoraj i dziś. Socjologiczno-antropologiczna analiza zjawiska. Dostęp: 22.07.2018. http://krytyka.org/pielgrzymowanie-wczoraj-i-dzis-socjologiczno-antropologiczna-analiza-zjawiska/.
 • Maslow, Abraham H. 1986. W stronę psychologii istnienia, tłum. Irena Wyrzykowska. Warszawa: Wydawnictwo PAX.
 • Maslow, Abraham H. 1990. Motywacja i osobowość, tłum. Paula Sawicka. Warszawa: Wydawnictwo PAX.
 • Migdał, Kazimierz. 2011. Psychologia czasu wolnego. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa.
 • Mina, Claudio. 2004. Kształtowanie osobowości. Przewodnik psychologiczny, tłum. Bruno Adam Gancarz. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów.
 • Nowak, Jozafat. 2000. Identyfikacja Postaw. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Nowak, Jozafat. 2005. Psychologia eklezjalna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Obuchowski, Kazimierz. 1983. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski, Kazimierz. 2000. Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Ostrowski, Maciej. 2005. Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród Pielgrzymów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Pichalski, Ryszard. 2016. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pielgrzymowanie. Dostęp: 20.07.2018. http://idzieczlowiek.pl/pielgrzymowanie/.
 • Przeciszewski, Marcin. 2017. Polska pielgrzymuje. Fenomen na skalę europejską. Dostęp: 10.06.2018. https://ekai.pl/fenomen-polskiego-pielgrzymowania/.
 • Smoleń, Jerzy. 2014. Cierpienia człowieka trzydzieści lat po Salvifici Dolores. W: Świat ludzkiego cierpienia, red. Jan Bartoszek i Jerzy Smoleń, 85-106. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.
 • Smoleń, Jerzy. 2015. Kryzys życia. Psychospołeczne aspekty samobójstwa. W: Wartość i jakość ludzkiego życia w ujęciu transdyscyplinarnym, red. Jan Bartoszek, 271-291. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.
 • Steuden, Stanisława. 2011. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 • Sujak, Elżbieta. 2006. Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Gaudium.
 • Uchnast, Zenon. 2000. Style aktualizacji siebie. W: Człowiek przełomu Tysiącleci. Problemy psychologiczne, red. Józef Makselon i Borys Jacek Soiński, 139-153. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Winiarski, Ryszard i Janusz Zdebski. 2008. Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Zaborowski, Zbigniew. 2002. Koncepcja pewności siebie. Studia Psychologica, 3, 119-131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50c6112f-a721-4072-9bcb-3216de869306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.