Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 143-158

Article title

Реставрація стародруку із бібліотеки Фундації ім. Віктора Баворовського

Content

Title variants

EN
Restoration of an old print from the Library of Foundation Viktor Bavorovsky

Languages of publication

UK

Abstracts

PL
Omówiono historyczne aspekty stworzenia biblioteki Wiktora Baworowskiego, a zwłaszcza warunki i okoliczności druku czeskiego Zielnika Mattioli. Wskazano na konstrukcję i treść ksiązki. Opisano cechy architektoniczne kodeksu, stan do czasu konserwacji, a także przebieg zabiegów restauratorskich.
EN
Historical aspects of the creation of the Victor Bavorovsky library, preconditions and circumstances of publication of the Czech edition of the Matrioli Herbarium, construction and informative filling of the incunabula are described. Architectonic features of the code, state of restoration, course of restoration measures are described.

Contributors

  • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
  • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

References

  • Horák F. (1948) Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha: Vyd. František Novák
  • Ісаєвич Я. (1990) Зубрицький Денис Іванович. В: Українська літературна енциклопедія. Київ: Видавництво “Українська Радянська Енциклопедія”.
  • Кіт Н. (2010). Поляки – власники екслібрисів XІХ ст. (На матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка). В: Вісник Львівського університету. Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка.
  • Kotula R. (1926). Biblioteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie. Lwow:Druk Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
  • Огородник Т., Падюка Н. (2003). Картографічна збірка з бібліотеки В. Баворовського (За матеріалами ЛНБ України ім. В.Стефаника НАН України). В: Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів: Видавництво Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.
  • Pfeuffer R. (2014). Vom köstlichen Schatz der Kräuter. Das deutsche Kräuterbuch des Pietro Andrea Mattioli von 1563 und seine Illustrationen. In: Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben. Pobrane 30 lipca 2019, z: http://www.zobodat.at/biografien/Mattioli_Pietro_Andrea_Ber-Naturwiss-Ver-fuer-Schwaben_118_0003-0024.pdf
  • Baworowski Wiktor (1826–1894). W: Polski Slownik Biograficzny. (1935). T. I. (s. 368-370). Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności
  • Szocki J. (1998). Księgozbiór Wiktora Baworowskiego – lwowskiego kolekcjonera i fundatora biblioteki. W: Lwów—miasto, spoleczenstwo, kultura. T. 2. (s. 446-451). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-50da334e-b5c2-4652-9523-719f642cbdc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.