PL EN


2014 | 21 | 265-278
Article title

Kult św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika w twórczości pieśniowej ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916–2011)

Title variants
EN
The cult of Saint Andrew Bobola – the priest and martyr in the songs of priest Zbigniew Piasecki (1916-2011)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Priest Zbigniew Piasecki (1916-2011) is one of the most distinguished authors of religious songs in Poland after the Second Vatican Council. His rich composer oeuvre includes songs devoted to Saint Andrew Bobola, the patron of Poland. These works exist in manuscripts form only. They have never been published. Not only is the Composer himself mentioned in this article, but also the profile of Saint Andrew’s and his cult. The presentation of songs in honour of St. Andrew Bobola constitutes the essential part of the study. In the first part the melody aspect was analysed where the kinds of melodies and intervallic scale are covered. Then the rhythmicity is discussed and sources for melody are pointed out. Finally the lyrics of particular works are analysed. The repertoire of songs in honour of Saint Andrew Bobola presented in this work proves the cult of Saint Martyr still exists in Poland. Priest Piasecki’s work significantly enriched a number of songs devoted to the Saint patron of Poland. What is more, these songs can be used during the celebration of Eucharistic Liturgy on the Day of St. Andrew Bobola as well as during other services in honour of the Saint Patron of Poland. The author hopes that this work will contribute to their popularization in Polish church repertoire
Year
Volume
21
Pages
265-278
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Dąbek S., Kontrafaktura, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, A. Szostek i in. (red.), KUL, Lublin 2002, kol. 763.
 • Drewniak J., Ksiądz Zbigniew Piasecki – życie, działalność, twórczość kompozytorska, EXPOL, Włocławek 2002.
 • Drzymała K., Święty Andrzej Bobola, w: Polscy Święci, J. R. Bar (red.), t. 9, ATK, Warszawa 1986, s. 67-126.
 • Episkopat Polski, Święty Andrzej Bobola – patronem ewangelizacji w trudnych czasach. List w związku z uznaniem św. Andrzeja Boboli za patrona Polski, 30 kwietnia 2002 r.
 • Filaber A., Śp. Ks. Zbigniew Piasecki, „Liturgia Sacra” 17/2011, nr 2, s. 469-472.
 • Liturgia Godzin, t. III, Pallotinum, Poznań 1987.
 • Natoński A., Andrzej Bobola, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, F. Gryglewicz i in. (red.), KUL, Lublin 1973, kol. 534-535.
 • Paciuszkiewicz M., Andrzej Bobola, WAM, Kraków 2000.
 • Piasecki Z., Psalm responsoryjny jako aktualizacja czytań mszalnych, ATK, Warszawa 1977.
 • Piasecki Z., Wiersze dla dzieci, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Piasecki Z., Panu memu śpiewać chcę, PROMIC, Warszawa 2010.
 • Piasecki Z., Będę śpiewać Bogu, PROMIC, Warszawa 2010.
 • Rosiak J., Andrzej Bobola, w: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, A. Witkowska (red.), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1995, s. 54-68.
 • Rosiak J., Andrzej Bobola (ok. 1591-1657), męczennik, święty, patron Polski, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002.
 • Siedlecki J., Śpiewnik kościelny (wyd. XL), Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2005.
 • Szczeblewski Ł., Repertuar śpiewóww zbiorze ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” i jego przydatność liturgiczna, Warszawa 2013, (Mps pracy licencjackiej w Bibl. UKSW).
 • Wiśniewski P., Ksiądz Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor, „Annales Lublinenses Pro Musica Sacra” 3/2012, nr 3, s. 149-156.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50eaeb39-5d0a-49b6-ab28-396ce85ad856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.