PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 36-39
Article title

KTO I DLA KOGO STANOWI RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Selected contents from this journal
Title variants
WHO CONSTITUTES AND FOR WHOM IS CONSTITUTED A KINSHIP FOSTER FAMILY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article outlines kinship foster carers. The authors refer to foreign research and publications that describe carers in terms of demographic, socioeconomic and psychosocial variables such as age, level of education, difficulties with childcare. They also present the results of research conducted on more than 100 foster families and shows a case study. Moreover, they seek to deepen the analysis to outline the problems of foster families’ functioning.
Artykuł przybliża sylwetkę opiekunów zastępczych spokrewnionych. Autorki odwołują się do zagranicznych badań i publikacji, które opisują opiekunów w zakresie zmiennych demograficznych, socjoekonomicznych oraz psychospołecznych, jak np. wiek, wykształcenie, trudności w opiece nad dzieckiem. Prezentują również wyniki badań własnych przeprowadzonych na ponad 100 rodzinach zastępczych oraz przedstawiają przykładowe studium przypadku. Przedstawione wnioski niosą ze sobą implikacje praktyczne – pozwalają na lepsze rozumienie funkcjonowania rodzin zastępczych przez przybliżenie jej problematyki, co z kolei może wpływać pozytywnie na diagnostykę, pracę z rodzinami czy skierowany do nich sytem szkoleń.
Year
Volume
42
Issue
Pages
36-39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kaźmierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaźmierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Ackerman J.P., Dozier M. (2005),The influence of foster parent investment on children’s representations of self and attachment fig­ures, „Applied Developmental Psychology”, Vol. 26, p. 507–520.
 • Connor S. (2006), Grandparents raising grandchildren: formation, disruption and intergenerational transmission of attachment, „Australian Social Work”, Vol. 59(2), p. 172–184.
 • Cuddeback G. (2004), Kinship family foster care: a methodological and substantive synthesis of research, „Children and Youth Sevices Review”, No. 26, p. 623–639.
 • Cuddeback G. (2004),Kinship family fos­er care: a methodological and substantive synthesis of research, “Children and Youth Sevices Review” No. 26, p. 623–639.
 • Dunne E., Ket­tler L. (2008),Grandparents raising grandchildren in Australia: exploring psychological health and grandparents’ experience of providing kinship care, “International Journal of Social Welfare” No. 17, p. 333–345.
 • GUS (2012), Opieka nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej, [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Opieka_nad_dzieckiem_pozbawionym_opieki_rodzicielskiej.pdf [dostęp 15.06.2014 ].
 • GUS (2014), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r., [online], http://www.stat.gov.pl [dostęp 10.1.2014].
 • Hayslip B., Henderson C.E., Shore R.J. (2003), The structure of grandparental role meaning, „Journal of Adult Development”, Vol. 1(10), p. 1–11.
 • Hong J., Algood C., Chiu Y., Lee S. (2011), An ecological understanding of kinship foster care in the United States, „Child and Family Studies”, No. 20, p. 863–872.
 • Kelley S., Yorker B., Whitley D., Sipe T. (2001), A multimodal intervention for grandparents raising grandchildren: results of a pilot study, „Child Welfare”, Vol. 80(1), p. 27–50.
 • Kelly S., Whitley D., Campos P. (2010), Grandmothers raising grandchildren: results of an intervention to improve health out­omes, „Journal of nursing scholarship”, Vol. 42(4), p. 379–386.
 • Kolankiewicz M., Rozen M. (2011), Dzieci poza rodziną, „Dziecko Krzywdzone”, nr 3, s. 97–115.
 • Kozdrowicz E., Bielecka E. (2011), Między chęcią a przymusem. Rozważania o spokrewnionych rodzinach zastępczych, w: A. Rogulska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa, Siedlce.
 • Letiecq B.L., Bai­ley S.J., Dahlen P. (2008), Ambivalence and coping amongcustodial grandparents, w: B. Hayslip, P.L. Kaminski (eds.), Parenting the custodial grandchild. Implications for clinical practice, Springer, New York, p. 3–16
 • Mickiewicz K. (2014), Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8, s. 54–58.
 • Orme J., Buehler C., McSurdy M., Rhodes K., Cox M., Patterson D. (2004), Parental and familial characteristics of family foster care applicants, „Children and Youth Services Review” No. 26, p. 307–329.
 • Poelhmann J. (2003), An attachment pespective on grandparents raising their very young grandchildren: implications for intervention and research, „Infant Mental Health”, Vol. 24(2), p. 149–173.
 • Sands R.G., Goldberg-Glen R.S., Shin H. (2009), The voices of grandchildren of grandparents caregivers: a strenghresilenceperspective, „Child Welfare” No. 88(2), p. 25–45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-510cb17c-b538-4ff7-b05e-78b724d8cc5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.