PL EN


2013 | 1 | 4(253) |
Article title

Budżet zadaniowy jako skuteczne narzedzie zarządzania finansami jst, ze szczególnym uwględnieniem unduszy Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Performance budgeting as a tool fr the effective financial management of local government units with particular emphasis on EU funds
Languages of publication
Abstracts
PL
Budżet zadaniowy jako narzędzie nowego zarządzania publicznego jest wdrażany w Polsce od niedawna w sektorze finansów publicznych. W artykule przedstawiono istotę budżetu zadaniowego jako nowoczesnego zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, które ma się przyczyniać do poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Dokonano wskazania korzyści i zagrożeń płynących z wdrożenia budżetu zadaniowego, w szczególności w kontekście wykorzystania przez samorządy środków UE, oraz pokazano metodykęjego tworzenia.
EN
Performance budgeting as a tool of New Public Management has been implemented in Poland recently in the public finance sector. The paper presents the essence of performance budgeting as a modern method of managing the finances of local government units, with the aim of improving the efficiency of public expenditure management. It also indicates the benefits and risks resulting from the implementation of performance budgeting, in particular in the context of the use of EU funds by local governments, as well as presenting the methodology for its creation.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Uiwersytet Łódzki
References
 • Burzyńska, D., 2011, Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 8.
 • Filipiak, B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Jastrzębska, M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kaczmarek, M., 2008, Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi, Zeszyty Naukowe nr 14, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011, Zarządzanie finansami publicznymi – narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/73_0.pdf [dostęp: 5.02.2013].
 • Kister, A., Zbroja, A., 2012, Budżet zadaniowy jako forma kontroli zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie placówki oświatowej), ZN WSEI Seria Ekonomia, nr 5 (2/2012), Lublin.
 • Kołodziejczyk, D., 2012, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, t. 2.
 • Kosikowski, C., Salachna, J., 2012, Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kozun-Cieślak, G., 2010, Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja z administrowania na zarządzanie, Finanse Komunalne, nr 9.
 • Olejniczak, A., 2012, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, w: Woźniak, M., Fedan, R., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 27, Rzeszów.
 • Posmyk, E., 2012, Wieloletnia prognoza finansowa jako nowoczesne narzędzie prognozowania rozwoju JST, w: Filipiak, B., Fil, J. (red.), System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Postuła, M., Podstawka, M., 2011, Budżet zadaniowy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 89.
 • Sierak, J., 2011, Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, ZN nr 107, Warszawa.
 • Szara, K., 2012, Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu, w:Woźniak, M., Fedan, R., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 27, Rzeszów.
 • Świderek, I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 249, poz. 1832.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Zawora, J., 2012, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, w: Woźniak, M., Fedan, R., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 27, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5132d00b-3e0f-4e73-a900-0e9acb381ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.