PL EN


2017 | 12 |
Article title

Problem cen w regionalnym rachunku produktywności

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie metody przeliczania danych dostępnych w różnych cenach, nie zawsze odpowiednich dla potrzeb dekompozycji wzrostu gospodarczego w ujęciu regionalnym. Podstawą analiz i rozważań są dane GUS. W artykule pokazano, w jaki sposób można przeliczyć dane dotyczące stanu środków trwałych dostępne tylko w cenach ewidencyjnych dla województw na dane w cenach bieżących oraz dane dotyczące wartości dodanej brutto (WDB), wynagrodzenia pracy (WP) i wynagrodzenia kapitału (WK) dostępne tylko w cenach bieżących dla województw na dane w cenach stałych. Wykonanie tych operacji, po przyjęciu pewnych założeń upraszczających, umożliwia przeprowadzenie dekompozycji wzrostu gospodarczego na poziomie województw.
EN
The aim of the article is to present the method of data conversion available at different prices, not always suitable for decomposition of economic growth at regional level. The analyses and considerations in the article are based on the CSO data. The article shows how it is possible to convert data on the state of fixed assets available only in book-keeping prices for voivodships into data in current prices as well as on gross value added, both labour and capital compensation concerning voivodships, available only in current prices into data in constant prices. By performing such operations, with certain simplifying assumptions, it is possible to decompose economic growth at the level of voivodships.
Contributors
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • GUS
References
 • Berlemann, M., Wesselhöft, J. E. (2014). Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual Inventory Method — A Survey of Previous Implementations and New Empirical Evidence for 103 Countries. Review of Economics, 65.
 • Blades, D. (1998), Measuring Depreciation. OECD.
 • Bordignon, S., Di Fonzo, T. (1992). Disaggregazione spaziale e temporale di aggregati economici: problemi metodologici e aspetti operativi. W: Atti della XXXVI Riuniona Scientifica, t. 1 (s. 353—364). Roma: Sicietà Italiana di Statistica.
 • Chow, G. C., Lin A. (1971). Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 372—375.
 • Diewert, E. W. (2004). Basic Index Number Theory. W: Consumer Price Index Manual: Theory and Practice, Chapter 15. IMF.
 • Fisher, I. (1922). The making of Index Numbers. A Study of Their Varieties, Tests, and Reliability. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • IMF. (2004). Producer price index manual — theory and practice. Washington D.C.: IMF. Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. American Economic Review, 53(2), 247—259.
 • Jorgenson, D. W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: E. R. Berndt, J. E. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement. Chicago: University of Chicago Press.
 • Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., Fraumeni, B. M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Jorgenson, D. W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, 34, 249—283.
 • Jorgenson, D. W., Ho, M., Stiroh, K. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. Cambridge MA: MIT Press.
 • Kang, L., Peng, F. (2013). Growth Accounting in China 1978—2009. MPRA Paper, (50827).
 • Kotlewski, D., Błażej, M. (2016). Metodologia rachunku produktywności KLEMS i jego implementacja w warunkach polskich. Wiadomości Statystyczne, (9), 86—108.
 • Kotlewski, D. (2017). Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał. Wiadomości Statystyczne, (2), 31—51.
 • Lewandowski, M., Banaś, M., Kotlewski, D., Kulczycka, J., Doniec, D., Witkowski, G. i in. (2015). Metoda dekompozycji produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych.
 • Milana, C. (2009). Solving the Index-Number Problem in a Historical Perspective. Working Paper, (43), EU KLEMS Project. OECD. (2001). Measuring Capital — OECD Manual.
 • O’Mahony, M., Timmer, M. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, (119), 374—403.
 • Schreyer, P. (2004). Chain Index Number Formulae in the National Accounts. OECD.
 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65—70.
 • Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312—320.
 • Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007a). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Methodology. EU KLEMS Consortium.
 • Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007b). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Sources by country. EU KLEMS Consortium.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5156f032-d2b4-48f7-bccf-8760c96e791b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.