Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 81 | 2 | 117-132

Article title

Realizacja funkcji repozytoryjnych przez największe przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych tworzone i współtworzone przez uczelnie

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Performing the Functions of University Repositories by the Biggest Projects Registered in Digital Libraries Federation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu: Celem badań było ustalenie, w jakim stopniu i w jaki sposób przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych, bez względu na ich nazwę czy deklaracje twórców, realizują funkcje cyfrowych repozytoriów uczelnianych. Metoda badań: Badania przeprowadzono w grudniu 2012 i marcu 2013 r. Objęły 21 (spośród 50 największych pod względem liczby oferowanych obiektów przedsięwzięć budowanych lub współtworzonych przez uczelnie. Poszukiwano informacji na stronach WWW badanych przedsięwzięć, analizowano zawartość poszczególnych kolekcji oraz korzystano z wyszukiwania zaawansowanego. Wyniki i wnioski: Z wyjątkiem upubliczniania danych z badań i formalnego publikowania oryginalnych tekstów, można dostrzec próby realizacji większości funkcji repozytoriów uczelnianych. Poza dwoma repozytoriami z nazwy, działania te podejmowane są na niewielką skalę, sprawiają wrażenie spontanicznych i nieopartych na konsekwentnej strategii. Mimo dominacji podejścia zorientowanego na budowanie kolekcji przydatnych użytkownikowi końcowemu w oparciu o zasoby pochodzące z różnych źródeł, nad podejściem zorientowanym na gromadzenie dorobku danej uczelni, dostrzec można interesujący potencjał tkwiący w ich łączeniu w ramach poszczególnych przedsięwzięć.
EN
Objective - The aim of the research was to discover how and to what extent the projects registered in Digital Library Federation (DLF), regardless of their names and official declarations, perform various functions of university digital repositories. Research method – The research was conducted in December 2012 and March 2013. It covered 21 out of the 50 largest ones (in terms of the number of objects stored) registered in DLF and created or co-created by the universities. The projects’ websites were searched for any information regarding the way repository functions were performed. The content of their collections were analysed and internal search engines were used to find specific materials. Results and conclusions - With the exception of research data curation and formal publication of original texts, some efforts to perform the majority of the functions of university digital repositories could be noticed in each project taken here into consideration. Apart from two projects named as "Repositories", such attempts are very limited and seem to be spontaneous rather than performed in accordance with any consistent strategy. Although the approach oriented on collecting useful documents from various sources (typical for libraries) dominates over the approach based on gathering first of all the output of a given university (characteristic for institutional repositories), a very interesting potential of joining those two approaches within individual enterprises could be noticed.

Year

Volume

81

Issue

2

Pages

117-132

Physical description

Contributors

 • Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University

References

 • Bailey, Charles W. Jr. (2010). Transforming scholarly publishing through open access: a bibliography. Houston, TX: Digital Scholarship.
 • Borgman, Christine L. (2010). Research data: who will share what, with whom, when, and why? [online]. China-North America Library Conference, Beijing [dostęp 7.01.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://works.bepress.com/borgman/238>.
 • Cullen, Rowena; Chawner, Brenda (2010). Institutional repositories: assessing their value to the academic community. "Performance Measurement and Metrics", vol. 11, issue 2, pp. 131-147.
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych (2002). Zestawienie polskich bibliotek cyfrowych [online] [dostęp: 28.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs>.
 • Furlough, Mike (2009). What we talk about when we talk about repositories. "Reference and User Services Quarterly", vol. 49, issue 1, pp.18-23.
 • Giesecke, Joan (2011). Institutional repositories: keys to success. "Journal of Library Administration", vol. 51, issue 5-6, pp. 529-542.
 • Giwer, Olga (2012). Tydzień Open Access. Prezentacja z okazji OpenAccessWeek 2012 [online]. Warszawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [dostęp 22.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=3858&dirids=1>.
 • Harnad, Stevan (2005). Fast-forward on the green road to open access: the case against mixing up green and gold. Ariadne [online], issue 42 [dostęp 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/>.
 • Harnad, Stevan (2006). Maximizing research impact through institutional and national open-access self-archiving mandates [online]. Current Research Information Systems: Open Access Institutional Repositories, Bergen, Norway, 11-13 May 2006 [dostęp22.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.soton.ac.uk/262093/2/harnad-crisrev.pdf>.
 • Jain, Priti (2011). New trends and future applications/directions of institutional repositories in academic institutions. "Library Review", vol. 60, issue 2, pp. 125-141.
 • Jantz, Ronald C.; Wilson, Myoung C. (2008). Institutional repositories: faculty deposits, marketing, and the reform of scholarly communication. "Journal of Academic Librarianship" vol. 34, no. 3, pp. 186-195.
 • Kim, Jihyun (2011). Motivations of faculty self-archiving in institutional repositories. "The Journal of Academic Librarianship", vol. 37, issue 3, pp. 246-254.
 • Klenczon, Wanda (2012). Od katalogów drukowanych do bibliotek cyfrowych – standardy opisu bibliograficznego dokumentów ikonograficznych. W: Dobra kultury w Sieci. Red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, s. 91-98.
 • Kolasa, Marek W. (2012). Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój. W: Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 66-95.
 • Krakowska, Monika (2012). Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 1993-2011. W: Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 96-125.
 • Li, Yuan; Banach, Meghan (2011). Institutional repositories and digital preservation: assessing current practices at research libraries. D-Lib Magazine [online], no. 5/6 [dostęp 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/may11/yuanli/05yuanli.html>.
 • Lynch, Clifford A. (2003). Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. "ARL: A Bimonthly Report" [online], no. 226 [dostęp 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml>.
 • MIT OpenCourseWare (2012). Our history [online]. Massachusetts Institute of Technology [dostęp: 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://ocw.mit.edu/about/our-history/>.
 • Piwowar, Heather Chapman, Wendy (2008). A review of journal policies for sharing research data. In: Proceedings of the ELPUB 2008 Conference on Electronic Publishing [online]. Toronto, Canada [dostęp 07.01.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://elpub.scix.net/data/works/att/001_elpub2008.content.pdf>.
 • Reitz, Joan M. Online dictionary for library and information science [online]. ABC-CLIO [dostęp: 28.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.abc-clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx>.
 • Rieger, Oya Y. (2012). Sustainability: scholarly repository as an enterprise. "Bulletin of the American Society for Information Science and Technology", vol. 39, no. 1, pp. 27-31.
 • Ruusalepp, Raivo (2008). Infrastructure planning and data curation: a comparative study of international approaches to enabling the sharing of research data [online]. JISC [dostęp: 07.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/Data-Sharing-Report.pdf>.
 • Smith, Abby (2007). Foreword. In: Census of institutional repositories in the United States: MIRACLE Project research findings. Ed. K. Markey et all. Washington: Council on Library and Information Science [dostęp: 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub140/contents.html#fore>.
 • Swan, Alma (2010). The open access citation advantage: studies and results to date [online]. School of Electronics & Computer Science, University of Southampton [dostęp: 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/>.
 • Thibodeau, Kenneth (2007). If you build it, will it fly? Criteria for success in a digital repository. "Journal of Digital Information" [online], vol. 8, no. 2 [dostęp: 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/197/174>.
 • Tomaszczyk, Jacek (2009). Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa [online]. Katowice: Uniwersytet Śląski [dostęp: 23.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16671&from=publication>.
 • Wałek, Anna (2012). Standardy metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych i wybranych projektach międzynarodowych. W: Dobra kultury w Sieci. Red. E. Herden, A. Seidel--Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, s. 81-90.
 • Xia, Jinfeng (2007). Assessment of self-archiving in institutional repositories: across disciplines. "Journal of Academic Librarianship", vol. 33, no. 6, pp. 647-654.
 • Xu, Hong (2008). The theory analysis of faculty participation in institutional repositories. CALA Occasional Paper Series [online], no. 1. [dostęp: 26.12.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.cala-weborg/files/ops/OPSMarch08.pdf>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-51721617-6266-4096-9dac-de89b4553218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.