Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 297-309

Article title

Wojciech Dzieduszycki i źródła jego historiozoficznego optymizmu

Authors

Content

Title variants

RU
Войчех Дзедушицки и источники его историософского оптимизма
EN
Wojciech Dzieduszycki and Sources of His Historiosophic Optimism

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Дзедушицки не только диагностировал современное ему состояние западной цивилизации, но также указывал на возможность и способ преодоления сложившегося кризиса. Он считал, что такую возможность даёт реализация в общественной и частной жизни традиционных христианских принципов, заключающаяся в том, что во всех поступках следует руководствоваться обозначенными в христианской религии ценностями. Указание путей выхода европейской цивилизации из кризисного состояния, подкрепленное личной убеждённостью в их эффективности, определяет то, что, несмотря на пессимистический диагноз, видение Дзедушицким истории следует считать отмеченным историософским оптимизмом.
EN
Dzieduszycki diagnosed the state of Western civilization at that time, but first and foremost indicated the possibility and the method of overcoming the crisis. In his opinion, the return to traditional Christian principles in social and individual life and strict following the values set by the Christian religion in all human activities ensure such a possibility. Despite the pessimistic diagnosis, indication of the ways out of the then crisis of the European civilization contemporary to him and the personal conviction of their effectiveness, make Dzieduszycki’s vision of history characterised by historiosophic optimism.

Year

Volume

18

Pages

297-309

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E.F. Szczepanika w Suwałkach

References

 • Aeterni Patris. Encyklika Ojca św. Leona XIII. Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 4 sierpnia 1879 r.
 • Borzym Stanisław. 1991. Filozofia polska 1900–1950, 86–87. Wrocław – Warszawa – Kra-ków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Daszyk Krzysztof K. 1993. „Osobliwy Podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego”. W Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-lońskiego. Prace Historyczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1880. Wykłady o pierwszej filozofii. Warszawa.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1889–1890. Listy ze wsi. Lwów.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1890. Listy z Jezupola. Lwów.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1892. Listy o wychowaniu. Lwów.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1901. Mesjanizm polski a prawda dziejów. Kraków.
 • Dzieduszycki Wojciech. 1910. Dokąd nam iść wypada?. Lwów.
 • Jakubec Tomasz. 2009. W. Dzieduszycki. Pisarz. Estetyk. Filozof. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Jaskólski Michał. 1991. „Ateńczyk z Jezupola”. W Idee – państwo – prawo, J.M. Majchrowski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, z. 28, 161–169. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Jedlicki Jerzy. 2002. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa: Wab CiS.
 • Kamiński Stanisław. 1989. Główne koncepcje filozofii dziejów. W S. Kamiński, Jak filozofować?, 366–367. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kieniewicz Stefan. 1948. „Dzieduszycki Wojciech”. W Polski słownik biograficzny, tom 6, 126–128. Kraków.
 • Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, tom I: 1894/95–1897/98. 1899. Lwów.
 • Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, tom II: 1898/99–1909/10. 1912. Lwów.
 • Moskal Piotr. 1993. Problem filozofii dziejów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Piskor Aleksander. 1959. Siedem ekscelencji i jedna dama. Warszawa: PIW.
 • Skoczyński Jan, Woleński Jan. 2010. Historia filozofii polskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Sojka Marek. 1986. „Mesjanizm a wartości chrześcijaństwa: Wojciech Dzieduszycki”. W Marek Sojka, Neomesjanizm a recepcja Cieszkowskiego, 39–47. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • „Sprawozdanie posła Wojciecha Dzieduszyckiego na zgromadzeniu wyborców w Stanisła-wowie dnia 29 sierpnia 1884”. Gazeta Narodowa 202.
 • Zawojska Teresa. 2011. Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-51787fa8-fd81-4a58-b12e-98b8d742ac9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.